Våldsbejakande extremism

Nyköpings kommun arbetar med att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap och dras in i våldsbejakande miljöer. 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Dit hör den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

Misstänker du att ett brott planeras eller att någon är på väg att resa utomlands för att strida med islamistiska grupperingar bör du omgående kontakta polisen på 114 14.

Rädda barnens orostelefon

Du kan ringa Rädda barnens orostelefon om radikalisering på 020-100 200. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym. Det går även att ta kontakt via e-post orostelefonen@rb.se

Orosanmälan till socialtjänsten

Är du orolig för en ungdom kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten

Stödtelefon för yrkesverksamma

Center mot våldsbejakande extremism har en stödtelefon för yrkesverksamma inom kommuner och myndigheter på lokal nivå som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Telefonnummer 08-527 442 90

Öppet vardagar kl. 09.00-15.00.

Det här gör Nyköpings kommun

 • Vi fokuserar på att förebygga.

  Kommunens främsta uppgift när det gäller våldsbejakande extremism är att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap och dras in i den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön eller den islamistiska extremistmiljön. Kommunen har också en utsedd samordnare av arbetet mot våldsbejakande extremism.

 • Vi samarbetar med polisen.

  Kommunen har ett nära samarbete med polisen för alla brottsförebyggande frågor. Att exempelvis stoppa människor som är på väg att resa utomlands för att strida med extremistiska grupper är framförallt en uppgift för polisen.

 • Vi har en handlingsplan.

  Kommunen har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism som beskriver inriktningen för arbetet, ansvarsfördelning, utbildningsinsatser och stöd till anhöriga.
   

Lär dig mer om våldsbejakande extremism

Vill du lära dig mer om vad våldsbejakande extremism är och hur man upptäcker signaler på att någon är på väg att ansluta till en grupp? Läs mer på Center mot våldsbejakande extremism.

Öppna sidomeny