Kommunens trygghetsarbete

Nyköpings kommun arbetar brett för att förebygga både kriminalitet och otrygghet och har tät kontakt med polisen när oroligheter sker. På den här sidan kan du läsa om hur kommunen jobbar med trygghetsskapande åtgärder.

Förebyggande arbete

För att öka tryggheten och minimera kriminalitet i kommunen är förebyggande arbete grundläggande. Det gäller exempelvis satsningar på att stötta familjer, ordna fler aktiviteter på fritiden och skapa nya mötesplatser. Inom den kommunala skolan finns en stark elevhälsa, med vuxna som är vana att hantera och bemöta oro och inspirera till lärande och utveckling.

Samverkan med andra och ett rikt föreningsliv

Kommunens verksamhet Räddning och säkerhet träffar regelbundet bland annat polis, skola, socialtjänst och fritidssektorn där vi samverkar och utbyter lägesbilder.

Ett starkt föreningsliv är också av betydelse för att fånga upp och aktivera barn och unga. Många ideella krafter i en kommun gör stor skillnad för medborgarna.

Exempel på vad kommunen gör

EST: Effektiv samordning för trygghet. Veckovis informationsdelning mellan bland annat kommun, polis och bostadsbolag för att främja det brottsförebyggande arbetet.

SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritidssektor): Brottsförebyggande rådet har tagit fram SSPF-modellen som inriktas framför allt på 12-17-åringar som riskerar att hamna i kriminalitet och drogmissbruk. SSPF samverkar även med vårdnadshavare för att lättare rikta insatser.

Unga i centrum: Ett nätverk av organisationer, verksamheter och föreningar som alla jobbar med ungdomar i någon form. Exempelvis personal från Nyköpings kommun, polisen, Svenska kyrkan, och Ung kraft.

Hit kan oroliga vända sig

Barn och unga som mår dåligt kan få stöd och hjälp både från kommunen och från andra, exempelvis Bris eller jourhavande kompis. Här finns kontaktuppgifter. 

Är du vårdnadshavare och söker stöd för dig själv eller ditt barn? Vänd dig hit. 

Barn kan ha funderingar över vad som händer. På Lilla Krisinfo finns frågor och svar om det ökade våldet och vad vuxna gör åt det. Klicka här så kommer du dit. 

Behöver du som vuxen ventilera din oro med någon? Här finns en lista på föreningar och organisationer som erbjuder stöd via telefonen eller nätet.

Viktigt att orosanmäla

Ett viktigt verktyg som finns både för privatpersoner och för kommunens verksamheter är att göra orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Med stöd av orosanmälningar kan socialtjänsten i ett tidigare skede stötta familjer och tillgodose barns grundläggande behov.

I länken finns telefonnummer, e-tjänst och mejladress för orosanmälan. Klicka här för att göra en orosanmälan.

Tipsa polisen

Om du har information om händelser eller har sett något avvikande: Hör av dig till polisen. Du kan vara anonym eller lämna ditt namn. Ring 114 14 eller hör av dig via deras tipstjänst. 

 

Öppna sidomeny