Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – har stärkta rättigheter och möjligheter genom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Lagen säger att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur samt ha rätt till delaktighet och inflytande i sina frågor.

Nationell minioritet i Nyköpings kommun

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsundervisning i skolan även om du inte talar språket hemma varje dag.

Läs om modersmålsundervisning i Nyköpings kommun.

En del i social hållbarhet

Nationella minoriteter är en del i kommunens arbete med social hållbarhet. Den politiska viljeinriktningen är att Nyköpings kommun ska arbeta för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteternas möjlighet att behålla men även utveckla sin kultur i Nyköping. 

Kommunen ska stärka deras möjligheter till inflytande i alla avseenden men särskilt i frågor som berör dem. Det är särskilt viktigt att främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.

Nyköpings kommun ska även sprida kunskap och informera medborgare och medarbetare om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.

För att nå upp till det kommer kommunen arbeta inom bland annat följande områden: 

  • Motverka diskriminering och utsatthet
  • Öka inflytande och delaktighet
  • Stärka språk och kulturell identitet

Läs mer i kommunens program för social hållbarhet, en av tre hållbarhetsdimensioner

Mer information om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Region Sörmland har i samverkan med kommunerna Flen, Eskilstuna, Strängnäs, Oxelösund, Gnesta, Trosa och Nyköping samt Länsstyrelsen i Södermanlands län producerat en film om de nationella minoriteterna som heter "Ge mig fem! Om nationella minoriteter och deras rättigheter".

Syntolkad version av filmen "Ge mig fem! Om nationella minoriteter och deras rättigheter" finns på Youtube.

Mer information och länkar

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. 

Läs mer om nationella minoriteter på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats. Där hittar du även lagtexten på alla minoritetsspråk.

Läs mer om nationella minoriteter på minoritet.se

Institutet för språk och folkminnens webbplats

Kontakta oss

Kommunledningskontoret

Jenny Åtegård
Kanslichef
0155-45 78 59
jenny.ategard@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny