Utskott

Kommunstyrelsen i Nyköping har tre utskott: Miljö- och klimatutskott, personal- och jämställdhetsutskott och Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott. Utskotten har en övergripande, samordnade och beredande roll. 

Utskotten ska underlätta och förstärka kommunstyrelsens styrning inom sina områden.

Kommunstyrelsen beslutade att bilda utskotten i december 2022. De är tillsatta för nuvarande mandatperiod, till 2026. Utskotten har ingen egen beslutanderätt.

Kommunstyrelsen utser ledamöter i ett utskott. Hitta ledamöterna via sökfunktionen.

Utskotten rapporterar sitt arbete till kommunstyrelsen en gång per år, senast i december.

Personal- och jämställdhetsutskott

Nyköpings kommun har ett program för social hållbarhet och effektiv organisation, som anger den politiska inriktningen i de frågorna.

Personal- och jämställdhetsutskottets uppdrag är att:

 • Säkerställa ett långsiktigt arbete med att skapa goda förutsättningar för kommunens verksamheter, invånare, civila samhället och företag att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling.
 • Fånga upp, följa och vidareutveckla de politiska ambitionerna för personal-, arbetsgivar- och sociala hållbarhetsfrågor
 • Ha en drivande nyckelroll för insatser som kommunen behöver göra för att nå mål för social hållbarhet

Inom personalområdet är följande områden identifierade som centrala och behöver ett gemensamt personalpolitiskt förhållningssätt inom hela kommunen:

 • Arbetsmiljö
 • Kompetensförsörjning
 • Lönepolitik
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Samverkan och medbestämmande

Miljö- och klimatutskott

Nyköpings kommun har ett program för ekologisk hållbarhet som anger den politiska visionen och viljeriktningen i de frågorna.

Miljö- och klimatutskottets uppdrag är att:

 • Säkerställa ett långsiktigt arbete med att skapa goda förutsättningar för kommunens verksamheter, invånare, civila samhället och företag att bidra till en ekologisk hållbar samhällsutveckling
 • Fånga upp, följa och vidareutveckla de politiska ambitionerna för miljö- och klimatfrågor
 • Sätta fokus på grön omställning, minskad klimatpåverkan och ökad förnybar energi, biologisk mångfald och ekosystem i balans och att allt vatten har god kvalitet.

Näringsliv- och arbetsmarknadsutskott

Nyköpings kommun har ett program för ekonomisk hållbarhet, som anger den politiska inriktningen i de frågorna.

Näringsliv- och arbetsmarknadsutskottets uppdrag är att:

 • Säkerställa ett långsiktigt arbete som bidrar till ett företagsklimat där näringslivet och hållbar utveckling går hand i hand. Ett företagsklimat som främjar välmående företag som inte sliter på naturresurser eller bidrar till negativ klimatpåverkan
 • Fånga upp, följa och vidareutveckla de politiska ambitionerna för näringslivs-, arbetsmarknads- och landsbygdsfrågor på en strategisk nivå
 • Sätta fokus på områden som till exempel samhällsplanering för ett livskraftigt näringsliv, ett enklare företagande, främja dialog och samverkan mellan offentliga aktörer och näringsliv samt verka för ett motståndskraftigt och varierat näringsliv

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter