Målmedvetet arbete ger resultat i attitydundersökning

21 maj 2024
Företag och näringsliv Kommun och politik

Nyköpings kommun har ökat resultatet till 3,45 i Svenskt Näringslivs undersökning som mäter landets lokala företagsklimat. Det är framför allt områden som ligger direkt under kommunens ansvar som ökar: brottsförebyggande arbete, kommunens service och bemötande samt kommunpolitikernas attityder. 

Ökning sker också inom områdena dialog med kommunens beslutsfattare, skolans kontakter med det lokala näringslivet och upphandling samt inom området konkurrens från kommunens egna verksamheter. 

Svenskt Näringsliv mäter årligen drygt 30 000 svenska företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. I år är det främst företag inom bygg- och anläggning, industri och handel som fått svara på enkäten i Nyköpings kommun. 

Arnas Samsanavicius driver Arnito Bygg och Måleri sedan 2011. Två år senare etablerade han företaget i Nyköping: 

- Nyköping är en bra plats för mitt företag, men för att vi ska fortsätta utvecklas och växa är det viktigt att det finns personal som är utbildad inom yrket och som även är självgående. Jag tror mycket på att nätverka, att vi företagare möts och hjälps åt. Det är bra att kommunen ordnar nätverk och skapar möjligheter för oss att träffas. 

Årets 3,45 är det bästa resultatet sedan 2005. Förra årets resultat var 3.38.

- Det är glädjande att vi går framåt i de områden som vi som kommun ansvarar för och som vi har fokuserat på under året, säger Ola Pettersson, chef division Näringsliv, Kultur, Fritid. Flera parter är viktiga i arbetet som vi gör tillsammans, tjänstepersoner i kommunen, företagsaktörer och alla olika företagare. Ett gott företagsklimat är ett mått på attraktivitet som är en del i att skapa förutsättningar för ökad välfärd i hela kommun.

Områden med minskat resultat är allmänhetens attityder, vägnät, tåg- och flygförbindelser, företagens egna engagemang för ett ökat företagsklimat och tjänstepersonernas attityder.

Svenskt Näringslivs attitydundersökning skickades ut i början av året. I höst presenteras kommunernas ranking. Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats, där du också hittar Nyköpings kommuns totala resultat.