VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Systemet består av meddelanden i radio och tv, som ibland föregås av utomhussignalen ”Viktigt meddelande”, samt en server som uppdaterar internet och appar.

VMA används vid:

  • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök
  • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
  • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Vid larm gör så här:

  • Sök skydd inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio (Sveriges Radio P4) eller se på TV för information.
  • Du kan också söka information på myndigheternas webbplats Krisinformation.se eller ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Larmet testas fyra gånger per år

Signalen testas kl. 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

Testet görs för att kontrollera att systemet fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Här finns tutorna i Nyköping

På VMA-kartan kan du se var tutorna finns.

Bli varnad via sms om en händelse inträffar

Alla personer som befinner sig i ett område där en händelse inträffar kan få ett varningsmeddelande via sms i sin mobiltelefon.

Du behöver inte registrera dig för att få VMA i mobilen. Det sker automatiskt om den som beställer ett VMA även beställer möjligheten att skicka ut det via sms till mobiltelfoner som är positionerade i det aktuella området.

Sms-tjänsten är kostnadsfri och du kan heller inte avregistrera dig eftersom det är viktigt att du nås av information vid en allvarlig händelse.

Vem ansvarar för VMA?

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för varningssystemet och utvecklingen. Den som beställer ett VMA, till exempel räddningsledaren vid en olycka, beställer även SMS-tjänsten.

Vill du veta mer om VMA-systemet?

Mer om VMA-systemet finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Utomhuslarm vid kris, krigsfara och krig

Vid allvarliga händelser, kris, krigsfara och krig kan varningar utfärdas med hjälp av utomhuslarm. På krisinformation.se hittar du information om hur de olika larmen låter och vad du ska göra när du hör dem.

Illustration över beredskapslarm, flyglarm, faran över och viktigt meddelande

 

Öppna sidomeny