Medborgarförslag

Mellan 2007 och juni 2020 har de som är folkbokförda i Nyköpings kommun haft möjlighet att lämna medborgarförslag. Sedan den 9 juni 2020 kan medborgarförslag inte längre väckas, utan förslag som kommer in hanteras på andra sätt. 

De som har lämnat in medborgarförslag och som väckts i kommunfullmäktige fram till och med 9 juni 2020, kommer fortfarande att få ett svar av kommunstyrelsen. 

Jag väntar på ett svar på mitt medborgarförslag, när får jag information?

Du som har lämnat ett medborgarförslag (innan den 9 juni 2020) kommer få information om när ditt förslag har handlagts och är redo att behandlas i kommunstyrelsen

Kan jag återkalla mitt förslag?

Ja, ett medborgarförslag kan återkallas av förslagsställaren innan det har gått till beslut. Mejla registrator.klk@nykoping.se eller kontakta registrator på kommunledningskansliet på telefon så hjälper vi dig.

Behandling av personuppgifter för hantering av medborgarförslag

Personuppgifter behandlas för att kunna handlägga och besvara medborgarförslag som väckts fram till och med 9 juni 2020.

För att kunna handlägga ett medborgarförslag behöver vi veta ditt för- och efternamn samt adress. Dessa personuppgifter behandlas för att säkerställa att du är folkbokförd i kommunen och för att kunna kontakta dig och skicka ett svar på medborgarförslaget. E-postadress eller telefonnummer underlättar om vi behöver ta kontakt med dig.

Dina uppgifter kommer att sparas tills ärendet är avslutat och ärendet kommer senare att lämnas över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.

För information om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, se www.nykoping.se/personuppgifter

Jag vill vara med och påverka

Vi tar fortfarande tacksamt emot förslag som synpunkter och klagomål

Kontakta oss

Kontakt

Kommunsekreterare
växel 0155-24 80 00

Registrator
0155-24 81 40, knappval 1
registrator.klk@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny