Kvalitet i våra verksamheter

Vilken kvalitet kan du som medborgare förvänta dig av kommunens service? Här kan du läsa om hur vi jobbar för en hög kvalitet och också se exempel på utvecklingsområden som vi satsar på.

Genom undersökningar, kvalitetsredovisningar, synpunkter, tjänstegarantier och jämförelser arbetar vi systematiskt med kvalitet. De verktygen hjälper oss att se hur vår service fungerar och hur den kan förbättras för dig som medborgare.

Med kvalitet menas att effektivt svara upp mot behov och fastställda krav. Behoven är brukarens, kundens eller medborgarens. Kraven är politiska beslut, lagstiftning och förordningar.

Vi satsar på hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett utvecklingsområde som vi satsar på för att bidra till ett gott liv för medborgarna. Hållbar utveckling handlar om att vårt samhälle ska räcka till nästa generation inom tre dimensioner: socialt liv, ekonomi och ekologi/miljö.

Mätningar, undersökningar och redovisningar

Nyköpings kommun deltar i olika mätningar och undersökningar för kvalitet. 

Kvalitet inom Social omsorg

Läs mer om hur vi arbetar med kvalitet inom Social omsorg 

Medborgarundersökning

Varje år ger Nyköpings kommun Statistiska centralbyrån (SCB) i upprag att undersöka hur medborgare ser på oss som kommun.

Några av de områden som umedborgare får svara på frågor om är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende

Är du en av de utvalda får du enkäten i ett brev med posten. Du kan sedan välja att fylla i den på papper eller på webbadressen som nämns i brevet. Dina svar är anonyma. Vi ber dig som får enkäten att svara eftersom svaren ger oss viktig information i den fortsatta förbättringen av Nyköping.

Läs mer om medborgarundersökningen och resultatet av dem på SCB:s webbplats

Kvalitetsarbete i förskola och skola

Läs mer om hur vi jobbar med kvalitet och uppföljning i skolor och förskolor.  

Jämför service

I jämförelse-verktyg kan du jämföra olika verksamheter inom skola, förskola och äldreomsorg, med varandra

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora torget, Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter