Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala Pensionärsrådet väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 15 personer valda från de olika pensionärsorganisationerna.

Kommunala Pensionärsrådet har fyra sammanträden per år och även fyra arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde. Utöver dessa fyra sammanträden sker årligen ett gemensamt sammanträde för Pensionärsrådet och Funktionshinderrådet.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i Kommunala Pensionärsrådet via sök politiker.

Föreningar som är representerade i rådet:

  • Pensionärernas riksorganisation(PRO)
  • Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG)
  • Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF)
  • SPF Seniorerna

Sammanträdestider 2024

  • 22 mars kl 10.00-12.00
  • 17 maj kl 10.00-12.00
  • 19 juni kl 13.30-17.00 (gemensamt sammanträde)
  • 4 oktober kl 10.00-12.00
  • 6 december kl 10.00-12.00

Kallelser och protokoll hittar du på webbsidan som samlar protokoll och kallelser från alla politiska instanser.

Tidigare protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern.

Kontakta oss

Kontakta Pensionärsrådet

Ordförande 
Carina Wallin
Tfn 0155-24 80 00 vxl
carina.wallin@nykoping.se

Sekreterare
Karin Larsdotter Cusanno
Tfn 0155-24 78 56
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny