Kartor

Med kommunens kartverktyg kan du välja mellan olika lager som bland annat visar fastigheter, skolor, cykelvägar och parkeringsplatser.

Nyköpings kommuns kartverktyg

I vårt kartverktyg hittar du geografisk information inom kommunen. Välj själv bland kartlagren i menyn till vänster i kartan.

Här hittar du kartverktyget.

nygis.png

Kartor som behövs i bygglovsärenden

Här kan du beställa nybyggnadskarta eller andra kartor som behövs i bygglovsärenden.

Kartorna som används som bakgrundskartor i kartverktyget heter Topografiska kartan samt Flygbild.
Dessa ägs av Lantmäteriet. Användning bestäms av deras upphovsrätt.

Att göra analoga och digitala utskrifter av kartorna/bilderna är okej.

Kartorna får inte vidareförädlas(modifieras) eller publiceras i kommersiellt sammanhang.
För fullständig information om användning, villkor och avgifter hänvisar vi till Lantmäteriets hemsida.Öppna sidomeny

Nyheter