Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Syftet med grannsamverkan är att förebygga och minska brottsligheten och på så sätt skapa en trygg och trivsam boendemiljö.

Grannsamverkan är en organiserad form av samverkan mellan grannar för att minska till exempel inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. En metod som kan minska risken för inbrott med 36 procent jämfört med 8 procent i kontrollområden, enligt en utvärdering som Samverkan mot brott har gjort.

Vår ambition är att grannsamverkan i Nyköping ska präglas av ett brett säkerhets- och trygghetstänk vilket innebär allt från att förhindra inbrott och olyckor, brand och sjukdomstillbud till att lära känna dina grannar och därmed öka trivseln.

Värna om din granne!

Grannsamverkans logotyp

Hur startar jag grannsamverkan?

Om du är intresserad av att starta grannsamverkan i ditt bostadsområde, ta kontakt med:

Polisen, Nyköpings kommun, Sörmlandskustens räddningstjänst och försäkringsbolag finns med i uppstarten av arbetet och vidare som stöd.

Utse ett kontaktombud

Varje grannsamverkansområde ska utse ett kontaktombud. Som kontaktombud får du inbjudan till regelbundna träffar med andra grannsamverkare, polis, räddningstjänst och försäkringsbolag.

Vill du som kontaktombud ha stöd i någon fråga rörande Grannsamverkan kontakta kommunpolisen i Nyköping grannsamverkan.nykoping@polisen.se

Mer information om grannsamverkan

Brottsförebyggande rådet

Samverkan mot brott

Öppna sidomeny