Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för lokala tillsynen av hälsoskydd och miljöskydd samt livsmedelskontroll i Nyköping. Nämnden ansvarar även för de kommunaltekniska verksamheterna hamn, gata, park, renhållning, vatten och avlopp.

Under nämndens ansvarsområde ligger också de samhällsbyggande verksamheterna: bygg, plan, mät och kart. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. De sammanträder normalt en gång per månad.

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Ansvarsområden

 • Hälsoskydd
 • Miljöskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Animaliska biprodukter
 • Tobak och receptfria läkemedel
 • Alkoholförsäljning i detaljhandel (folköl/cider) 
 • Gata
 • Park
 • Hamn
 • Bygglov med mera
 • Detaljplaner
 • Mät- och kartverksamhet
 • Miljöövervakning
 • Naturvård
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnen?
Använd funktionen Sök Politiker.

Tidigare två nämnder

Fram till 1 januari, 2019 hanterades ansvarsområdena ovan av två separata nämnder, på vilkas sidor du kan se tidigare kallelser och protokoll: Bygg- och tekniknämnden och Miljönämnden

Äldre protokoll och kallelser för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hittar du på arkivsida

På grund av att protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innehåller personuppgifter publicerar vi dem inte på webben (från maj 2023). Du kan däremot hämta ut protokoll i receptionen i Stadshuset. Mejla till registrator.klk@nykoping.se

Kontakta oss

Kontakta politiker

Ordförande
Tommy Jonsson
0155-24 80 00
tommy.jonsson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Jonas Wallin (S)
jonas.wallin@nykoping.se

Andre vice ordförande
Stefan Landmark (KD)
stefan.landmark@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunnig
Jonas Andersson
0155-24 81 70

Nämndsekreterare 
Rickard Åleberg
0155-24 75 71

Postadress 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset
Stora Torget

Växeln 0155-24 80 00 
Kundservice 0155-24 80 80
kundservice@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny