Avbrott eller störningar i vatten och avlopp

I Nyköping har de flesta kommunalt vatten och avlopp. Väderrelaterade händelser, sabotage och olyckor är tre saker som både kan påverka vattnet och avloppet. 

Vatten- och avloppskedjan är också beroende av el och IT. Därför kan störningar inom el och IT även påverka vatten och avlopp.

Vad ska jag göra om det blir avbrott i vattenförsörjningen?

Vid avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen ska du följa de instruktioner som kommer på kommunens webbplats, www.nykoping.se.

Kom ihåg att det alltid är bra att prata med din omgivning! Kanske kan ni hjälpa varandra? Ta kontakt med dina grannar och anhöriga som kanske behöver extra hjälp.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att ha dricksvatten sparat hemma. Ett tips är att fylla tomma PET-flaskor med vatten och lägga i frysen. På så sätt hålls vattnet färskt. Fyll bara flaskan med 4/5 vatten, om det är helt full spricker den i frysen.
  • Tänk på hur du kan använda dina toaletter vid ett avbrott i avloppet, det går exempelvis att fästa plastpåsar i toaletten och på så sätt skapa ett torrdass.

Vad gör Nyköpings kommun?

Vi har en så kallad nödvattenplan för hur vi kommer att placera ut nödvattentankar vid ett större vattenavbrott. Om vattnet är förorenat och går att dricka efter att du kokat det kommer vi inte att ställa ut nödvattentankar. Om nödvattentankarna placeras ut kommer vi informera om vart de finns, bland annat här på nykoping.se.

Kommunen arbetar ständigt med att upprätthålla en god dricksvattenförsörjning och vid ett eventuellt avbrott eller förorening i dricksvattnet kommer vi att prioritera människors liv och hälsa samt samhällsviktig verksamhet.

Öppna sidomeny