Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd

Nyköpings och Oxelösunds kommuner driver överförmyndarnämnden gemensamt. Nämnden utses av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

Godmanskap kan tillkomma av olika orsaker och omfatta såväl personliga som rättsliga och ekonomiska angelägenheter. Vanligast är godmanskap eller förvaltarskap för personer som på grund av hälsoskäl saknar eller har nedsatt egen förmåga att tillvarata sina intressen och föra sin talan. Godmanskap kan också tillkomma för någon som är bortavarande eller som på grund av olika rättsliga hinder, motstridiga intressen, inte kan företa vissa åtgärder.

Förvaltarskap är en ren tvångsåtgärd och förekommer endast då det inte är tillräckligt med en god man.

Nämnden utövar också viss kontroll över samtliga föräldrar som har barn under 18 år. Kontrollen gäller i första hand de barn som äger tillgångar över 8 basbelopp. Alla föräldrar är skyldiga att anmäla till överförmyndarnämnden om deras barn har tillgångar som överstiger 8 basbelopp.

Nämnden utser också god man för ensamkommande flyktingbarn.

Ansvarsområden

  • Tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.
  • Utser gode män, förvaltare och förmyndare.

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd? Använd funktionen Sök Politiker.

Äldre protokoll och kallelser hittar du på arkivsida.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Nämnden

Ordförande
Leif Karlsson (S)
070-682 16 40
leif.karlsson@nykoping.se 

Nämndsekreterare
Violetta Linkyte
0155 24 87 42

Postadress
Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Överförmyndarkontoret

Enhetschef
Jenny Jonsson

Handläggare
Carl-Hampus Sandén 
Jenny Jonsson
Susanne Tenghed
Pernilla Asp 
Sandra Åkerman
Matilda Tjernström

Administratör
Johanna Melin

0155-248700 
overformyndaren@nykoping.se

Överförmyndarkontorets sida

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter