Medborgarförslag 2019

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2019. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslag och beslut.

Nummer Datum Förslag Beslut
       

KK19/32

2018-12-31

Att gång- och cykelvägen utmed Blommenhovsvägen förlängs fram och förbi Anderslunds koloniområde

Bifall
KK19/50 2019-01-03

Att kommunen bygger en gång- och cykelbana utmed riksväg 53 från Råby söder ut fram till hastighetsbegränsningen 90 km/h börjar

Avslag
KK19/68 2019-01-14

Att bygga en gång- och cykelbana längs med Blommenhovsvägen förbi Nya kyrkogården

Bifall
KK19/78 2019-01-15

Att bygga två upphöjda övergångsställen som farthinder på Idrottsvägen på varsin sida om Svanvägen

Bifall
KK19/86 2019-01-22 Att ta bort övergånsstället på Västerleden Bifall
KK19/95 2019-01-29 Att Nyköpings kommun förvärvar Pelles lusthus, den delen som innehåller muséet med alla skyltar, föremål samt handelsboden Avslag
KK19/104 2019-01-31

Att ha en tillgänglig dator i Stadshusets entré där man kan söka äldre ritningar och aktuella bygglov

Avslag
KK19/130 2019-02-11

Att ta hem utställningen "Copernicus – tar pulsen på vår planet" och visar upp den på Culturum eller stadshusets entré

Avslag
KK19/139 2019-02-13

Att på grönytorna plantera/så ängsblommor åt våra pollinerare för Att på så sätt motverka insektsdöden

Bifall
KK19/152 2019-02-15

Att bygga en hinderbana i t ex Ekensberg

Avslag
KK19/175 2019-02-27

Att asfaltera gång- och cykelvägen efter Bergholms väg mellan Domänvägen och Lennings väg

Avslag
KK19/210 2019-03-10

Att få till fler seniorboenden, d v s boende som är tillgängliga för personer över 65 år

Avslag
KK19/217 2019-03-12

Att starta ett konstnärligt samarbete

Avslag
KK19/228 2019-03-18

Att kommunen initierar och stöttar kommunens samtliga skolor till att eleverna tillsammans med föräldrar, i ett skolprojekt ser över hemmets klimatanpassning

 
KK19/235 2019-03-22

Att Nyköpings kommun anlägger ett utegym i Svalsta (likt det som finns i Stigtomta)

Avslag
KK19/236 2019-03-25

Att Nyköpings kommun beslutar att sluta sprida glitter och konfetti på Festdagarna och liknande evenemang (då det består av plast och inte är miljövänligt)

 
KK19/247 2019-03-27

Att Nyköpings kommun ska besluta om att sänka hastigheten i hela Nyköping stad till 40 km (minska hastigheten så minskar utsläppen)

Avslag
KK19/255 2019-04-01

Att Nyköpings kommun beslutar att enbart köpa in närproducerat svenskt naturbeteskött samt ökar möjligheten till vegetariska måltider, till de egna verksamheterna i skola, förskola ochäldreomsorg

 
KK19/262 2019-04-03

Att införa avgiftsfria bussresor inom Nyköpings kommun för alla kommuninvånare, med motiveringen att det är bra för klimatet

 
KK19/263 2019-04-03

Att införa en gemensam fossilfri bilpool för alla kommunens verksamheter med motivering att det är bra för klimatet

 
KK19/264 2019-04-04

Att låta pensionärer åka gratis med stadsbussarna vardagar från kl. 10.00 - 14.00 samt lördagar och söndagar

Avslag
KK19/268 2019-04-08

Att bygga ett utegym i Buskhyttan vid Tunaborgen 

Avslag
KK19/269 2019-04-08

Att öppna upp den del av vägen som stängts av för biltrafik mellan Stentorpsvägen och Kanntorpsvägen (vid återvinningsstationen) Arnö

 
KK19/282 2019-04-10

Att genomföra en klimatvecka, enligt liknande modell som i flera andra städer och län i Sverige

Avslag
KK19/288 2019-04-12

Att kommunen försöker få en del av planerad statlig utflyttning av delar av 8 statliga verk

Avslag
KK19/290 2019-04-12

Att Nyköpings kommun beslutar att ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete med mera

Avslag
KK19/292 2019-04-13

Att Nyköpings kommun beslutar att bygga en asfalterad motionsslinga på 5 km för inlines

 
KK19/293 2019-04-14

Att Nyköpings kommun beslutar att installera porrfilter/teknisk lösning på Wi-Fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek m fl. platser

 
KK19/294 2019-04-15

Att Nyköpings kommun beslutar att införa porrfilter för internet på alla skolor och förskolor i Nyköpings kommun

 
KK19/307 2019-04-16

 Att fatta beslut om för eller emot ett införande av tiggeriförbud

 
KK19/313 2019-04-21

 Att arrangera en Foodcourt under sommarmånaderna

 
KK19/314 2019-04-22

Att genomföra ett större projekt där kommunmedborgare gratis får testa elcykel under ett par veckor

Avslag
KK19/318 2019-04-23

Att Nyköpings kommun besluta att utreda möjligheterna att fermentera matavfall från hushåll, skolor och äldreboenden

Avslag
KK19/326 2019-04-25

Att bygga en konstgräsplan på någon av fotbollsplanerna eller hockeyrinken mellan Långbergsskolan och Gruvvägen

 
KK19/329 2019-04-25

Att skapa fler mindre lekplatser i city på väster och öster i anslutning till gågatan, torget och teaterparken

 
KK19/340 2019-04-30

Nyköpings kommun beslutar att anlägga en konstgräsplan vid Långbergsskolan

 
KK19/354 2019-05-03

Att införa farthinder och övergångsställe vid busshållplatsen Hagstugan

 
KK19/355 2019-05-04

Att snarast införa ett bevattningsförbud som är på riktigt, med påföljder

 
KK19/368 2019-05-09

Att anlägga utegym i Bryngelstorp

Avslag
KK19/384 2019-05-16

Att införa differentierade priser på vattenkonsumtion

 
KK19/396 2019-05-22

Att utföra asfaltering av återstående delar på Ekebobacken i Oxbacken

Avslag
KK19/403 2019-05-27 Att utöka skateparken i Nyköping Avslag
KK19/405 2019-05-27

Att plantera stadsträd på Fruängsgatan 

Avslag
KK19/406 2019-05-28

Att involvera FiA-verksamheten och/eller arbetslösa i återvinningsprojekt 

Avslag
KK19/407 2019-05-28

Att anlägga båtplatser utmed Nyköpingsån 

Avslag
KK19/428 2019-06-03

Anlägga en MTB(mountainbike)-bana på kommunal mark

Avslag
KK19/431 2019-06-04

Att göra en gårdsgata i korsningen Fruängsgatan-Borgaregatan-Magasingatan 

Avslag
KK19/433 2019-06-05

Att sluta klippa gräset på de kommunalt ägda markerna för bevarande av den biologiska mångfalden

 
KK19/449 2019-06-12

Att göra något åt fotbollsplanen på Trollstigen - Arnö

Avslag
KK19/451 2019-06-13

Att införa en busslinje som går via Sibro, Råby, Oppeby och Stavvik

 
KK19/459 2019-06-26

Att upprusta lekparken på Gustavsbergs förskola i Runtuna

 
KK19/463 2019-06-28

Att utarbeta ett livskvalitetsprogram i Nyköpings kommun

Avslag
KK19/464 2019-07-01

Att göra Gripsholmsparken mer upplyst samt bygg ut dammen med belysning

 
KK19/487 2019-07-08

Att bygga ett nytt utegym samt motorikbana för barn

Avslag
KK19/489 2019-07-10

Att på nytt utreda möjligheterna att ändra taxan för färdtjänst

Avslag
KK19/494 2019-07-12

Att anlägga utegym vid lekplatsen Krukmakaregatan Högbrunn i Nyköping

Avslag
KK19/495 2019-07-15

Att främja möjligheterna att inom kommunen starta ett "Repair Café"

Avslag
KK19/505 2019-07-31

Att anlägga en naturäng (Natura2000) vid gravfältet Helgona 55:1 bakom fotbollsplanerna vid Krikonbacken/Harg

 
KK19/507 2019-07-31

Att bygga en pool längs med strandpromenaden mellan hamnen och Brandholmen

Avslag
KK19/510 2019-08-02

Att ordna breddad väg, gång- och cykelbana från Nyköping sista biten till Ryssbergen

Avslag
KK19/511 2019-08-02

Att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för flerfamiljshus, parkeringshus ock kommunala byggnader som inte uppfyller kravet om solceller

Avslag
KK19/512 2019-08-02

Att Nyköpings kommun inte beviljar bygglov för offentlig byggnation, kommersiella fastigheter eller hyreshus som inte uppfyller kravet om solceller

Avslag
KK19/514 2019-08-04

Att bygga två fartbulor/hinder på Stenbrovägen mellan Spinnarvägen och Stockholmsvägen

 
KK19/517 2019-08-07

Att möjliggöra för café/servering eller bygg lekpark på baksidan av teatern i Teaterparken

Avslag
KK19/558 2019-09-05

Att anlägga ett utomhusgym för motionärer och kommuninvånare intill Krikonbackens idrottsplats

Avslag
KK19/569 2019-09-06 Att bygga en gång- och cykelväg på Tärnövägen mot skolan i Vrena Avslag
KK19/594 2019-09-18

Att låta pensionärer åka buss gratis inom kommunen

Avslag
KK19/616 2019-10-04

Att öppna upp Strandparksvägen för fler in- och utfarter till det stora bostadsområdet Arnö

Avslag
KK19/625 2019-10-08

Att Nyköpings kommun verkar för ett parkcafé utomhus den varma årstiden där Pelles Lusthus ligger

Bifall
KK19/639 2019-10-21

Att sänka farten genom Oxbacken genom att bygga tre cirkulationsplatser längs Runtunavägen

Avslag
KK19/643 2019-10-19

Att Nyköpings kommun regelbundet informerar och upplyser medborgarna om den pågående klimatkrisen och upprätta en klimatkommunikationsbudget

Avslag
KK19/644 2019-10-19

Att solcellsanpassa alla nybyggnationer som beställs eller möjliggörs av kommunen, redan under planeringsarbetet, och sänk kraven för takens möjlighet att tillgodogöra sig solceller

Bifall
KK19/645 2019-10-19

Att Nyköpings kommun använder sitt delägande i Skavsta till att avveckla Skavsta som flygplats, alternativt sälja sin andel i Skavsta och investera pengarna i hållbara transportsystem 

Avslag
KK19/646 2019-10-19

Att jämställa cykelvägarna med bilvägarna vad det gäller skyltning - att sätta upp skyltar gör det enklare att välja cykeln samt normalisera användandet av cykel som transportmedel

Avslag
KK19/647 2019-10-19

Att alla förtroendevalda i Nyköpings kommun får genomgå en utbildning i grundläggande kunskaper om pågående klimatkris

Avslag
KK19/648 2019-10-21

Att i den framtida stadsplaneringen se till att behovet av närservice (livsmedelsbutiker, apotek, möteslokaler, sopsortering mm), tillgodoses inom de olika bostadsområdena

Avslag
KK19/649 2019-10-19

Att anordna hållbarhetsdagar eller hållbarhetsvecka med seminarium, föreläsning och workshops för medborgare och anställda i kommunala verksamheter

Avslag
KK19/650 2019-10-21

Att skapa fler och bättre lekplatser för barn i stadens centrum

 
KK19/651 2019-10-21

Att införa porrfilter på kommunala och regionala platser samt att kommunen inför en porrfri policy för dessa platser

 
KK19/652 2019-10-21

Att anlägga en Bike-park vid Herrhagsskolan

 
KK19/663 2019-10-24

Att Nyköpings kommun ska gå med i Klimatkommunerna

Avslag
KK19/670 2019-10-25

Att ta höjd för extremscenarior i planeringen av samhällsviktiga funktioner som t ex reningsverk och nya bostadsområden

Bifall

KK19/681

2019-11-01

Att bygga fler utegym

Avslag

KK19/684

2019-11-04

Att bygga en gång- och cykelbana från Stigtomta längs Bärbovägen fram till Kisängsvägen

Avslag

KK19/709

2019-11-12

Att flytta Gästabudsnyckeln (gåvan till Nyköpings kommun 1987 från Pelle Nilsson) från Rosvalla för bättre synliggörande

Avslag

KK19/712

2019-11-12

Att anlägga en park vid östra klockstapeln och österut mot gångvägen mellan Stackebergsgatan och Bergsgränd

 

KK19/738

2019-11-22

Att Nyköpings kommun ansluter sig till One Planet City Challenge vid nästa tillfälle som ges

Avslag

KK19/745

2019-11-27

Att införa cykelväg från Västra Storgatan till Östra Rundgatan samt öppna upp för mopeder att köra Strandparksvägen från Arnö mot Stan

 

KK19/764

2019-12-05

Att Nyköpings kommun tänker om angående beslut att införa straffavgift inom hemtjänsten

 

KK19/777

2019-12-13

Att Nyköpings kommun ordnar dans på fredagskvällarna på torget i centrala Nyköping sommartid, för att få mer människor in i stadskärnan på kvällarna

 

KK19/786

2019-12-18

Att förbättra och skapa fler aktiviteter i och runt Gripsholmsparken på Öster

Bifall

KK19/787

2019-12-17

Att genomföra hastighetsdämpande åtgärder på Stenbrovägen på sträckan Stockholmsvägen - Mariebergs gård

 

KK19/789

2019-12-19

Att Nyköpings kommun snarast ansöker hos regeringen att få ingå i finska språkets förvaltningsområde

 

KK19/799

2019-12-30

Att skapa fler samåkningsparkeringar utmed E4 mellan Nyköping och Norrköping

Avslag

 

Öppna sidomeny