Ukraina och omvärldsläget

Här hittar du som är ukrainsk skyddsbehövande i Nyköpings kommun information om hur det fungerar med boende, skola och annat. 

Rysslands invasion av Ukraina påverkar Sverige på olika sätt. Kommunen följer och bevakar säkerhetsläget för att kunna hantera eventuell påverkan på våra tjänster och vår service.

Ласкаво просимо до муніципалітету Нючепінг!

Інформація для вас, хто з України. 

Välkommen till Nyköpings kommun! Information till dig som är från Ukraina

Nyheter

EU förlänger mass­flykts­di­rek­tivet (migrationsverket.se) 12 oktober 2022

Boende för ukrainska flyktingar från 1 juli - 15 juni 2022

Akutboende för flyktingar från Ukraina inte längre aktuellt i Nyköping - 8 april 2022

Nya bosättningslagen från 1 juli 2022

Uppdaterad 29 juni 2022.

Boende för ukrainska flyktingar från 1 juli

Den 1 juli 2022 träder ny lagstiftning i kraft som innebär att Migrationsverket anvisar skyddsbehövande till landets kommuner. Syftet med förändringen är att mottagandet ska fördelas jämnare över landet.

Nyköpings kommun förmedlar inga bostäder direkt till skyddsbehövanden utan det är Migrationsverkets fortsatta ansvar även efter 1 juli.

Personer i eget boende (EBO)

Om de som har ordnat sitt boende på egen hand, eller om man bor hos privatpersoner, men situationen förändras så att man behöver hjälp med boende, ska man även i fortsättningen besöka Migrationsverket kontor för att få hjälp. I Sörmland finns Migrationsverkets kontor i Flen. Då erbjuds i första hand en tillfällig plats i något av Migrationsverkets boenden. Där bor man under tiden Migrationsverket tar reda på vilken kommun som ska ansvara för boendet. De kan inte garantera att man får stanna i samma kommun som man har bott i tidigare.

Samordning enligt ordinarie rutin i kommunen

För de skyddsbehövande som har anvisats till Nyköpings kommun av Migrationsverket är det Kommunfastigheter som ansvarar för samordningen av bostäder. Vuxenheten, Division Social omsorg, ansvarar för mottagandet av anvisade skyddsbehövande, enligt ordinarie rutin för flyktingmottagande. 

Antal i Sörmland och Nyköping

Enligt Migrationsverkets fördelning ska Sörmland ta emot 553 ukrainska flyktingar varav 131 personer ska komma till Nyköping fram till årsskiftet. Just nu bor det ca 100 ukrainska flyktingar i Nyköpings kommun, som alla har ordnat eget boende (EBO). 

Frågor och svar om boende

Jag har skydd enligt massflyktsdirektivet och behöver någonstans att bo. Ska Migrationsverket eller kommunen hjälpa mig?

Du som har uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet och behöver någonstans att bo ska besöka Migrationsverkets kontor för att få hjälp. Migrationsverkets kontor i Sörmland ligger i Flen. Migrationsverket tar reda på vilken kommun som har plats åt dig och ger den kommunen i uppdrag att ordna en bostad åt dig. Kommunen har då en månad på sig att ordna en bostad. När det är klart får du information från Migrationsverket om var du ska bo. I väntan på att kommunen ska ordna en bostad åt dig får du bo på ett av Migrationsverkets tillfälliga boenden.

Vem ska kommunen ordna boende åt?

Den 1 juli får kommunerna ansvar att ordna boende åt de personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som idag bor i något av Migrationsverkets boenden. Det gäller bara dig som har fått uppehållstillstånd och som har fått Migrationsverkets hjälp med boende. Kommunen har inte ansvar att ordna ett boende åt någon som inte själv har bett Migrationsverket om hjälp med någonstans att bo.

Jag har ordnat mitt boende själv. Får jag bo kvar där efter 1 juli?

Du får bo var du vill om du kan ordna ditt boende på egen hand, eller med hjälp av privatpersoner eller frivilligorganisationer. Det är bara du som behöver Migrationsverkets hjälp med boende som kan behöva flytta när kommunen tar över ansvaret att ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Fler frågor och svar om boendefrågan finns på Migrationsverkets webbplats

Hur Nyköpings kommun arbetar med ensamkommande barn

Nyköpings kommuns Barn- och ungdomsenhet har kontakt med gränspolis och Migrationsverket och hanterar frågor som rör ensamkommande barn. 

Ekonomiskt bistånd 

Om skyddsbehövande inte har några egna pengar kan man ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Man har rätt till ekonomiskt stöd från den dag som Migrationsverket har registrerat ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet.

 

Skola för nyanlända

Uppdaterad 15 juni 2022

Ukrainska barn i skolan

Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till skolgång på samma sätt som asylsökande barn och ungdomar.

För personer  med uppehållstillstånd eller som söker asyl i Sverige och bor i Nyköpings kommun finns Nykomsten, Nyköpings kommuns mottagningsenhet för nyanlända barn från 6-15 år (F-klass - 9). Under 6-8 veckor på Nykomsten introduceras elever i svenska skolan, deras tidigare skolkunskaper kartläggs enligt Skolverkets regler och därefter överlämnas de till den ordinarie skolan.

Läs mer om hur det fungerar med skola för dig som har fått uppehållstillstånd eller söker asyl i Sverige och bor i Nyköpings kommun.

Förskola och fritidshem

Ukrainska medborgare med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har arbete har rätt att söka förskola och fritidshem på samma sätt som andra som bor i Nyköpings kommun. Läs mer i faktablad på samlingssidan med översatt information. 

Att anställa eller anställas

För dig som vill anställa

Anställa personer från länder utanför EU

Den som är medborgare i ett land utanför EU behöver i de flesta fall arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Du som arbetsgivare ska kontrollera en persons rätt att vara och arbeta i Sverige innan du anställer personen. Via länkarna hittar du information om vad som krävs av dig som arbetsgivare om du vill anställa en person som är asylsökande:

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Läs mer på verksamt.se

För dig som vill arbeta i Sverige

För dig som vill arbeta i Sverige finns flera delar du behöver ha koll på. Läs på Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets webbplatser vad som gäller för dig:

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Vill du göra något?

Det bästa sättet att hjälpa är att skänka pengar. Välj helst organisationer med 90-konton, som om till exempel Röda korset, Rädda barnen och Unicef. De är kontrollerade så att pengarna inte kommer på avvägar.

Insamling av saker och kläder

Kommunen har ingen egen insamling. Om du vill ge saker och kläder hänvisar vi till privata initiativ eller till biståndsorganisationernas insamlingsboxar om finns på olika platser runt om i Nyköping.

Engagera dig frivilligt 

Vill du engagera dig med din tid och kunskap finns många föreningar som du kan bli medlem i, till exempel Civilförsvarsförbundet, som Nyköpings kommun har slutit avtal med som frivillig resursgrupp. Bland annat Rädda barnen och Röda korset finns lokalt i Nyköping.

Lista på frivilliga försvarsorganisationer

Bli familjehem eller God man

Inte bara flyktingar behöver hjälp och stöd. Som familjehem eller God man gör du och din familj en stor insats för ett barn eller en ung människa. Vi söker både familjer, som under kortare eller längre perioder kan öppna sitt hem för ett barn eller en tonåring som behöver bo i familjehem eller jourhem och Gode män. Fyll i en intresseanmälan så får du mer information:

Bli familjehem 

Bli God man

Intresseanmälan för bostäder är avslutad

Den intressanmälan för privatpersoner (erbjudande om boende för skyddsbehövande) som tidigare fanns här på nykoping.se har avslutats med anledning av en ny lag från 1 juli 2022. Därmed raderas de insamlade personuppgifterna. Information har skickats via e-post till dem som anmält sig.

Den nya lagen innebär att Migrationsverket anvisar skyddsbehövande till landets kommuner. Samordningen för att lösa boende för de skyddsbehövande som anvisas till Nyköping från och med 1 juli sker enligt ordinarie rutin för flyktingmottagande.

Nyköpings kommun förmedlar inga bostäder direkt till skyddsbehövande utan det är Migrationsverkets fortsatta ansvar.

Viktigt med källkritik

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.  Läs mer om källkritik på krisinformation.se

Så här arbetar Nyköpings kommun

Uppdaterat 28 juni 2022

Nyköpings kommun följer händelseutvecklingen med anledningen av Rysslands invasion av Ukraina och följder av den som påverkar Sverige. En samordningsstab med resurser från olika delar av kommunens organisation arbetade under våren men avslutades i maj. Sen dess hanteras frågor som rör massflyktsdirektivet och säkerhetsläget i ordinarie linjeorganisation. 

Stabens fokus var att samordna eventuellt flyktingmottagande i Migrationsverkets regi, omvärldsbevaka och delta i länets olika samverkansforum samt se över risker kopplade till kommunens verksamhet, exempelvis informationspåverkan, cyberattacker, samt livsmedels- och drivmedelsförsörjning.

Ny lag från 1 juli 2022

Den 1 juli träder ny lagstiftning i kraft som innebär att Migrationsverket anvisar skyddsbehövande till landets kommuner. Syftet med förändringen är att mottagandet ska fördelas jämnare över landet.

Nyköpings kommun förmedlar inga bostäder direkt till skyddsbehövanden utan det är Migrationsverkets fortsatta ansvar. Samordningen internt i kommunen sker enligt ordinarie rutin för flyktingmottagande. 

Läs mer i boxen Nya bosättningslagen från 1 juli 2022

Säkerhet och beredskap

På våra sidor om säkerhet och beredskap hittar du information om Nyköpings kommuns krisberedskap och arbetet med civilt försvar.

Läs mer om skyddsrum och var de finns. 

Läs mer om din egen krisberedskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs mer krisberedskap och civilförsvar på msb.se. 

Du kan även läsa broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Läs mer om säkerhetsläget på Försvarsmaktens webbplats.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny