Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Ledamöterna i Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp. Det kan jämföras med regeringens förhållande till riksdagen. Några av uppdragen är att driva utvecklingsfrågor, svara för ägarfrågor, göra omvärldsanalyser och skapa förutsättningar för tillväxt.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter. 

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Kommunstyrelsen?
Använd funktionen Sök Politiker.

Se äldre protokoll och kallelser på arkivsida.

OBS! Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.   

Kommunstyrelsen

Ordförande

Urban Granström (S)
Tfn växel 0155-24 80 00
Direkt 0155-24 83 50
kommun@nykoping.se

 

Oppositionsråd

Malin Karlsson (SD)
Tfn växel 0155-24 80 00 
Direkt 0155-24 80 61
kommun@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter