Kris och beredskap

Stora olyckor och kriser kan hända. Då är det viktigt att kommunen och du själv har en beredskap, för att uppleva trygghet och säkerhet i kris.

En extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun är en händelse som:

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Krisledningsplan 

Nyköpings kommun har en krisledningsplan. Den beskriver hur kommunen ska planera, organisera och bedriva krisledningsarbetet.

Krisplaneringen baseras på den ordinarie organisationens grundförmåga. Beredskapsplaneringen handlar om att säkra viktiga samhällsfunktioner genom förebyggande arbete och förberedelser för åtgärder som begränsar skador.

Kris och beredskap

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny