Totalförsvar

Alla myndigheter, kommuner och regioner i Sverige har ett ansvar att minska sårbarheter och kunna hantera kriser i vardagen, både i fredstid och vid krigsfara samt ytterst krig. Även organisationer, företag och du som individ har betydande roller.

Totalförsvaret är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av både det militära försvaret och det civila försvaret.

Som kommun är vi en viktig del inom totalförsvaret. Vi ska enligt lag planera för att ha en god förmåga att hantera krissituationer. Därigenom uppnår vi en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Till exempel ska äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungera även under en kris eller krig.

 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter