23 190 Nyköpingsbor röstade i EU-valet

10 juni 2024
Kommun och politik Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

På söndagen 9 juni avslutades valet till EU-parlamentet. Nu finns ett preliminärt resultat. 872 färre Nyköpingsbor gick till valurnorna i år jämfört med förra valet 2019.

Valdeltagandet i Nyköping gick ner från 57,06 procent 2019 till 52,1 procent i år, 2024, enligt de preliminära siffrorna 

Även valdeltagandet i riket minskade från 55,27 procent 2019 till 50,7 procent i år, 2024.

Läs mer om resultaten i EU-valet på Valmyndighetens webbplats

Nyköpingsbornas röster fördelat på partier 2024 i procent (2019 inom parentes):

  • Socialdemokraterna 29 (28,00)
  • Moderaterna 18 (16,99)
  • Sverigedemokraterna 13,5 (14,72)
  • Miljöpartiet 14,2 (10,75)
  • Centerpartiet 6,8 (10,62)
  • Kristdemokraterna 4,6 (8,52)
  • Vänsterpartiet 8,8 (5,52)
  • Liberalerna 3,3 (3,02)
  • Övriga anmälda partier 1,9 (0,85) 

Läs mer om resultaten i Nyköping på Valmyndighetens webbplats

Se också resultaten från 2019