Mötesplats Brandkärr blir hemvist för Integrationsvägledningen

28 mars 2024
Omsorg och stöd Kommun och politik

I slutet av april eller början av maj flyttar Integrationsvägledningen in i sina nya kontorslokaler i Mötesplats Brandkärr. Mötesplatsen blir efter inflyttningen en nära och viktig samarbetspartner till Integrationsvägledningen som tar vid sedan Samhällsvägledningens uppdrag upphörde vid årsskiftet och gick över till Individ- och familjeomsorg.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden vill med förändringen rikta ett tydligt fokus mot arbete, utbildning och svenska språket för nyanlända och språksvaga. Att Integrationsvägledningen nu får sin nya hemvist hos Mötesplats Brandkärr är något föreningarna Verdandi, M.S Ungdomsförening och Somaliska föreningen som driver mötesplatsen, ser mycket positivt på. Frågan om Integrationsledningens närvaro har beslutats i mötesplatsens arbetsråd. För Integrationsvägledningen innebär kopplingen till Mötesplats Brandkärr en viktig allians som ger möjligheter att ingå i mötesplatsens sammanhang.

"Bra att uppdraget är vägledning"

Karin Johansson, verksamhetsledare för föreningen Verdandi, en av fyra föreningar i Mötesplats Brandkärrs arbetsråd, är mycket glad över utvecklingen.

- Vi är alltid positiva till samverkan med kommunen och att mötesplatsen kan visa vägen för hur vi kan jobba gemensamt. Det är en stor vinst för oss att Integrationsvägledningen flyttar hit. Vi är positiva till deras uppdrag att vägleda hellre än att de ska sitta själva med enskilda ärenden. Jag ser bara fördelar med det. Människor växer och kan själva och den lotsningen Integrationsvägledningen kan bidra med behövs. Då är det också bra att det finns en breddad verksamhet här.

Ligger rätt i tiden

Alexander Flygare, kommunens projektledare på Mötesplats Brandkärr, tycker att alliansen mellan Integrationsvägledningen och Mötesplatsen ligger helt rätt i tiden.

- Mötesplats Brandkärr attraherar väldigt många ifrån området Isaksdal, villastan och Brandkärr, det är ett stort upptagningsområde. Ju närmare vi kommer varandra med våra verksamheter, desto bättre är det. Det finns så mycket kraft här inom mötesplatsen och jag ser det som en stor möjlighet att vi gemensamt kan dra nytta av alla aktiviteter, kontakter och möten som sker i huset. 

Uppdraget har ny inriktning 

Uppdraget fokuserar på sysselsättning. Besökare kommer att uppleva skillnader i Integrationsvägledningens uppdrag jämfört med det uppdrag Samhällsvägledningen hade tidigare. Enheten kommer att bedriva mycket uppsökande arbete och även arbeta med kontakter utanför kontoret. Innan sommaren kommer formerna för arbetssätt och samarbeten att ha utvecklats. 

Läs mer om beslutet om ny inriktning mot integrationsvägledning på nykoping.se och till vilka aktörer individer hänvisas till vid behov av stöd.