Samhällsvägledningen i Brandkärr och Culturum upphör – får ny inriktning mot sysselsättning

13 december 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik Jobb och arbetsmarknad

Samhällsvägledningen upphör med sin verksamhet i Trekanten i Brandkärr och i Culturum från och med årsskiftet sedan Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden fattat beslutet att avsluta uppdraget. Samtidigt ges ett nytt uppdrag med en ny inriktning till Division Social omsorgs verksamhet Individ- och familjeomsorg.

Vid årsskiftet övergår uppdraget från Kommunikation & Kundservice till Division Social omsorgs verksamhet Individ- och familjeomsorg. Nämnden vill med förändringen rikta ytterligare fokus på arbete, utbildning samt svenska språket för nyanlända och språksvaga. Uppdraget är under konkretisering inom verksamhet Individ- och familjeomsorg.

Mer uppsökande arbete

- Det nya uppdraget från Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är inte helt klart i detalj ännu men kommer att innebära att vi lägger mer tid på att jobba uppsökande med stort gruppfokus och att få folk i arbete, säger Gabriel Billing, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg. Vår nya verksamhet kommer att ha ett nära samarbete med Mötesplats Brandkärr, Familjecentralen i Brandkärr, Jobbtorg, Campus och Arbetsförmedlingen. Nätverkande med föreningar och intressenter kommer att vara fortsatt viktigt och vi ser också att vi kommer att fortsätta utveckla vårt kulturtolksarbete som vi sett varit framgångsrikt.

Som en följd av beslutet stängs samhällsvägledningens nuvarande verksamhet i Trekanten i Brandkärr den 22 december i samband med julledigheten. Efter detta datum hänvisas inte längre besökare till Trekanten i Brandkärr.

Var kan samhällsvägledningens besökare få hjälp?

Frågor som rör Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten: 

Statens Servicecenter, Spelhagsvägen 15 i hamnen i Nyköping

Frågor som rör Migrationsverket:  

Migrationsverkets Servicecenter, Slottsgatan 82 i Norrköping, tel 077-1235235.  Migrationsverket Änglundavägen 35, Flen, tel 077-123 52 35.

Frågor som rör kommunens verksamheter

-ekonomiskt bistånd, hemtjänst, habilitering Division Social Omsorg:

Tel 0155-45 77 93, besök Vägporten, Östra Rundgatan 11

Frågor om:

  • Ansökan, byte eller uppsägning av förskoleplats/fritids 
  • Ansökan och beslut om skolskjuts och färdtjänst  
  • Gymnasieantagning  
  • Fakturor som gäller barnomsorg, skolskjuts och färdtjänst  
  • Hur man ansöker om specialkost 

Kommunens kundservice: Tel 0155-24 80 80

Frågor kring vuxenutbildning och SFI Campus:

Tel 0155-24 87 85 eller besök Campus på Stora torget 7

Frågor om ditt barns skola eller förskola:

Respektive skola svarar på generella frågor om förskola/skola. Kommunens skolor informerar mycket i systemet Schoolsoft.