Information och stöd vid en kris

Vid en kris är det viktigt att du håller dig informerad om vad som händer och vad du själv ska göra.

Vid en kris i Nyköpings kommun kan du hämta information i dessa kanaler:

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Räddningsledaren kan begära sändning av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) när det finns behov att varna allmänheten. Samtidigt kan också alla personer som befinner sig i det aktuella området få varning via sms. 

Läs mer om VMA och andra utomhussignaler vid kris, krigsfara och krig.

POSOM - Psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer

I Nyköpings kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). Gruppen aktiveras vid behov. Läs mer om POSOM och vilket stöd de kan erbjuda.

Interreligiösa rådet - en del av kommunens krisberedskap

I Nyköpings kommun finns sedan 2022 det Interreligiösa rådet. Det består av statsbidragsberättigade samfund i Nyköpings kommun. Rådet är en del av kommunens krisberedskap och arbetar med att stärka kontaktvägar, förståelse och informationsdelning mellan deltagarna med målet att skapa ett tryggt samhälle.

När en kris eller allvarlig samhällsstörning inträffar är det viktigt att ha snabba kontaktvägar och kunna dela korrekt information. Trossamfunden har även en utvecklad kunskap om att möta personer i kris och är därför en viktig resurs att ta tillvara när större händelser inträffat.

Kommunens avdelning Säkerhet och krisberedskap på Räddning och säkerhet ansvarar för rådet tillsammans med kommunens integrationssamordnare. Möten sker regelbundet två gånger per år för att stärka kontakterna.

Öppna sidomeny