Farliga verksamheter i ditt område

Vissa anläggningar i Nyköpings kommun bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på människor, miljö och egendom. Dessa verksamheter klassas därför som farliga verksamheter. 

Vad är en farlig verksamhet?

En verksamhet klassas som farlig om den bedöms kunna orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det kan till exempel vara företag som hanterar brandfarliga och farliga kemikalier i stor mängd. Det kan också vara vissa flygplatser.

I Nyköpings kommun finns följande farliga verksamheter:

  • Hagnesta bergtäkt - klassas som en Sevesoanläggning på den lägre kravnivån. 
  • Stockholm Skavsta flygplats
  • Studsvik Nuclear AB (Studsvik Tech Park)
  • AB Svafo (Studsvik Tech Park)
  • Cyclife Sweden AB (Studsvik Tech Park)

Vid olycka eller fara för allmänheten

Om det skulle inträffa en olycka eller om det är överhängande fara för en olycka på en farlig verksamhet varnas allmänheten genom ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Allmänheten uppmanas då att bege sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på radio eller TV.

I centrala Nyköping kommer även utomhuslarmet för Viktigt Meddelande, den så kallade "Hesa Fredrik", låta.

Mer om farliga verksamheter och Sevesoanläggningar

Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats kan du läsa mer om farliga verksamheter och Sevesoanläggningar.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny