Strömavbrott

I de flesta fall orsakas strömavbrott av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall. Det kan även orsakas av olyckor, tekniska fel och sabotage.

Vid störningar eller avbrott i strömförsörjningen uppstår en rad konsekvenser och dessa kan bli svåra att hantera. Hur allvarliga konsekvenserna blir beror till viss del på under vilken årstid avbrottet sker och hur länge det varar. Det kommer vara svårt att hålla värme i hus, vilket får större konsekvenser under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.

Vad ska jag göra vid ett strömavbrott?

  • Kontrollera avbrottet. Om du är helt eller delvis utan el kontrollera om en säkring har gått, det kan vara antingen en huvudsäkring eller en säkring i din elcentral. Om dina grannar också är utan el kan det bero på ett fel i elnätet. 
  • På Vattenfalls webbplats får du information om avbrott 
  • Lyssna på Sveriges Radio P4. Vid större elavbrott informerar kommunen, räddningstjänsten och elnätsföretagen om hur drabbade kan få hjälp.
  • Håll värmen! Värmen kan försvinna i din bostad om du använder elburen värme eller fjärrvärme. Avdela ett rum där familjen vistas så bevarar ni värmen längre. Stearinljus och värmeljus ger värme, men se upp med brandfaran. Tänk på att kyla kan läcka in via ventilationen.
  • Vid längre elavbrott bör du tappa upp vatten i flaskor, kastruller och andra behållare då vattnet kan sluta rinna i kranen.
  • Om det är vinter och kallt kan du tömma frysen och lägga känsliga matvaror utomhus, exempelvis på uteplatsen eller balkongen.

Kom ihåg att det alltid är bra att prata med din omgivning! Kanske kan ni hjälpa varandra? Ta kontakt med dina grannar och anhöriga som kanske behöver extra hjälp.

Om många hushåll har hög elförbrukning när elen kommer tillbaka utsätts elnätet för överbelastning. Då kan det bli obalans i hela systemet och bli svart igen. Sätt därför inte igång all el och värme på en gång.

Så kan du förbereda dig

  • Om det inte finns ström kan du få problem att ta emot information om läget. Se till att ha en batteridriven eller solcellsdriven radio eller tillgång till en bilradio.
  • Ha ficklampor och reservbatterier hemma och lättillgängliga.
  • Se till att ha alternativa värmekällor hemma, såsom värmeljus och filtar.
  • Förbered ett kit med saker som kan vara bra att ha hemma. En checklista finns här.

Vad gör Nyköpings kommun?

Vi arbetar för att ha ett robust elsystem. Vid ett längre elavbrott prioriterar kommunen människors liv och hälsa samt samhällsviktig verksamhet. Ett elavbrott kan få flera olika konsekvenser. Om till exempel försörjningen av dricksvatten skulle slås ut kommer kommunen att agera som vid ett avbrott i dricksvattenförsörjningen.

Det finns dessutom reservkraft hos vissa verksamheter och byggnader som ska se till att de förses med el trots ett elavbrott. Det finns till exempel reservkraft på brandstationen.

Öppna sidomeny