Jämför service

Jämför olika förskolor, hemtjänst och äldreboenden i Nyköpings kommun.

Förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Här kan du jämföra de förskolor som finns i Nyköpings kommun utifrån område och driftsform (kommunal eller fristående). Du ser bland annat pedagogisk inriktning, antal barn, antal barn i förhållande till personal, andel förskollärare och om förskolan har eget tillagningskök.

Hemtjänst

Här kan du jämföra de utförare som är godkända att utföra hemtjänst i Nyköpings Kommun utifrån område och driftsform (kommunal eller privat). Du ser bland annat särskild inriktning och om de utför tilläggstjänster.

Äldreomsorg

Här kan du jämföra de äldreboenden som finns i Nyköpings Kommun utifrån typ av boende och driftsform (kommunal eller privat). Du ser bland annat hyresnivå, storlek på lägenhet och särskild inriktning. Du ser även om äldreboendet har eget tillagningskök eller trädgård för utevistelse.

Grundskolor och gymnasieskolor

Vill du jämföra grundskolor och gymnasieskolor kan du göra det på www.valjaskola.se.

Öppna sidomeny

Nyheter