Årsredovisning

Nyköpings årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet.

Årsredovisningen skrivs varje år för att redogöra för det gångna året. Innehållet och strukturen styrs i stor utsträckning av lagkrav.

I årsredovisningen redovisas om mål och uppdrag i kommunens budget har uppfyllts. Varje verksamhet i kommunen beskrivs utifrån ett ekonomi- och verksamhetsperspektiv.

Årsredovisningen innehåller även framtidsutsikter som hur befolkningsutveckling eller lagstiftning förväntas påverka kommunen.

 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny