Kommunala funktionshinderrådet (KFR)

Kommunala Funktionshinderrådet (KFR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för föreningar som organiserar personer med funktionsnedsättning och kommunens styresler och nämnder.

Kommunala Funktionshinderrådet väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 10-14 personer valda från de olika handikapporganisationerna. KFR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Rådet har fyra sammanträden per år och fyra arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde. Utöver dessa fyra sammanträden sker årligen ett gemensamt sammanträde för Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i Kommunala Funktionshinderrådet via sök politiker.

Föreningar som är representerade i rådet:

 • Demensföreningen
 • DHR
 • Diabetesföreningen
 • Dyslexiförbundet
 • Föreningen för barn, unga och vuxna med funktionsstörning (FUB)
 • HjärtLungsjukas Förening (HLF)
 • Intresseförbundet för schizofreni (IFSAP)
 • Neuroförbundet
 • Reumatikerföreningen (R)
 • Personskadeförbundet RTP
 • SimSällskapet för handikappade i Nyköping
 • Synskadades Riksförbund (SRF)

 

Sammanträdesdatum 2024

 • 9 februari kl 10.00-12.00
 • 19 april kl 10.00-12.00
 • 19 juni kl 13.30-17.00 (gemensamt sammanträde)
 • 13 september kl 10.00-12.00
 • 15 november kl 10.00-12.00

Kallelser och protokoll hittar du på webbsidan som samlar protokoll och kallelser från alla politiska instanser.

Tidigare protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern.

Kontakta oss

Kontakta Funktionshinderrådet

Ordförande 
Carina Wallin
Tfn 0155-24 80 00 vxl
carina.wallin@nykoping.se

Sekreterare
Karin Larsdotter Cusanno
Tfn 0155-24 78 56
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny