Så styrs kommunen

Folkvalda politiker beslutar om hur Nyköping ska fördela pengarna. I kommunledningen sitter tjänstepersoner som ansvarar för olika verksamheter som utbildning, vård, omsorg och gator.

Så styrs Nyköping

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De ledamöter som väljs hit är direktvalda av invånarna i kommunen.

Kommunstyrelsen består av 13 politiskt tillsatta ledamöter. De bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och svarar för kommunens ekonomi.

En nämnd är den politiska ledningen för ett kommunalt verksamhetsområde, till exempel utbildning, kultur eller miljö. Nämndernas ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Revisorerna utses av kommunfullmäktige och ska granska verksamheten som styrelse och nämnder ansvarar för.

Kommunledning

 • Mats Pettersson, kommundirektör
 • Jan Holmlund, chef Social omsorg
 • Peter Ekedahl, chef Division utbildning
 • Kent Nyman, chef Tekniska divisionen
 • Maria Ljungblom, chef Samhällsbyggnad
 • Ola Pettersson, chef Näringsliv, kultur och fritid
 • Markus Erlandsson, chef Sörmlandskustens räddningstjänst
 • Jenny Åtegård, kanslichef
 • Sara Lodin, HR-chef
 • Jukka Taipale, ekonomichef
 • Peter Palmebäck, IT-chef
 • Mats Pettersson, tf kommunikationschef

Nyköpings modell för styrning och ledning

I Nyköpings kommun har vi en modell för styrning och ledning. Den hjälper oss att ständigt utvecklas, skapa nytt, visa tillit och säkerställa att vi gör rätt saker. 

Organisationsschema

organisationsschema.png

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter