EU och internationellt arbete

Sveriges medlemskap i EU har lett till nya möjligheter för kommunen. Nyköpings kommun deltar i ett flertal olika EU-projekt och EU-nätverk, regionalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar även aktivt med internationellt arbete och utbyte med andra länder.

EU påverkar i stort sett alla kommunens verksamheter och den lokala nivån spelar en avgörande roll i arbetet med att möta de utmaningar vi gemensamt står inför i Europa.

Genom EU:s fonder och program erbjuds kommuner, föreningar och företag möjlighet till samarbete och finansiering för utvecklingsprojekt som bidrar till EU:s mål och den egna verksamheten.

De projekt och samarbeten som kommunen går in i ska leda till ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper som främjar utvecklingen för kommunen, näringslivet och medborgarna. Nyköpings kommun har ingen samordnare för EU-frågor som kan stötta föreningar och företag.

Kommunens internationella engagemang

På många håll i kommunens verksamheter pågår internationellt arbete. Studiebesök, utbyten och samarbeten sker bland annat i skolan och inom socialtjänsten. För att öka intresset för internationella frågor och perspektiv bland barn och ungdomar uppmuntras skolorna till att skapa internationella kontakter.

För utvecklingsarbetet i kommunens verksamheter prövas alltid möjligheten till medfinansiering via EU:s fonder och program liksom samverkan över gränserna. Internationella projekt är en del av den ordinarie verksamheten.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter