Nattvandring i Nyköping

Ett sätt att vara med och skapa ett säkrare och tryggare Nyköping är att nattvandra.

När arrangeras nattvandring?

I Nyköping nattvandrar vi vid skolavslutning, studentfirande och särskilda händelser. Vi söker vid dessa tillfällen frivilliga nattvandrare.

Hur går det till?

Vi samlas vanligtvis under tidig kväll för en genomgång. Polisen, räddningstjänsten med flera brukar delta då. Vi går igenom förutsättningarna för kvällen och skapar kontaktvägar mellan oss. Därefter finns vi ute så länge vi gör nytta. Vi återsamlas också vid ett eller flera tillfällen under kvällen. Alla nattvandrare blir bjudna på fika.

Varför är det bra att nattvandra?

Därför att vuxna behövs där ungdomar finns. Erfarenheter från andra städer visar att nattvandring skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar och kan minska risken för alkohol- och drogmissbruk, våld och skadegörelse.

Vi behöver din hjälp för att göra Nyköping säkrare och tryggare!

Andra föreningar som ordnar nattvandring

  • Nattvandring.nu

    Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Målet är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjlig. Över 100 grupper runt om i Sverige är anslutna till nätverket som har funnits sedan år 2008.

Tips för föräldrar och anhöriga om alkohol

  • Köp aldrig ut alkohol till minderåriga - bjud inte heller på alkohol hemma. All statistik visar att barn och ungdomar som INTE har fått smaka hemma har sin alkoholdebut senare.
  • Prata med andra föräldrar och kom överens om vilka regler som gäller. Ett bra sätt att undvika "alla andra får ju...".
  • Nattvandra!
  • Tipsa polisen vid misstanke om langning - ring 114 14!
Öppna sidomeny