EST - Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet - EST - är ett arbetssätt och samarbete där olika aktörer rapporterar in händelser för att kunna planera och genomföra åtgärder där det behövs.

Syftet med EST är att genom strukturerad samverkan effektivisera det kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. Målet är att öka tryggheten i offentliga miljöer genom att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser innan - eller när - problem uppstår.

En gång i veckan rapporterar interna verksamheter i kommunen och externa verksamheter som privata bostadsbolag, polis, bevakningsföretag in händelser eller iakttagelser. Det kan till exempel handla om skadegörelse, otrygga platser, incidenter mot anställd, arrangemang med mera. Rapporterna samlas i en aktuell lägesbild. 

Åtgärder där det behövs

Utifrån informationen som kommer in samordnar, planerar och genomför aktörerna åtgärder där det behövs. Både på kort och lång sikt.

Det kan till exempel vara att öka insynen i parker eller på skolgårdar så att platser blir överblickbar för förbipasserande och inte ett tillhåll där man kan utföra skadegörelse eller begå andra brottsliga handlingar ostört i skymundan.

Öppna sidomeny