Medborgarförslag 2017

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2017. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslage och beslut.

Nummer

Datum

Förslag

Beslut

KK17/69

2017-01-15

Förbättringar runt Arena Ekensberg

Bifall

KK17/84

2017-01-18

Bygga ett servicehus

Avslag

KK17/85

2017-01-18

Anlägga en gång- och cykelbro mellan Byggmax och
Påljungshage

Avslag

KK17/87

2017-01-18

Utreda möjligheterna att ändra taxan för Färdtjänsten
så att den motsvarar de nivåer som grannkommunerna
Gnesta och Trosa har

Bifall

KK17/92

2017-01-20

Bygga en mindre ramp/skatepark i Sjösa

Avslag

KK17/94

2017-01-20

Anlägga en gång- och cykelbana från Runtuna till
Svärta kyrka

Avslag

KK17/98

2017-01-24

Sätta upp en soffa eller 2 stolar (som de på Stadsbron) vid
bergklacken vid trottoaren utanför Ö. Bergsgatan 13

Avslag

KK17/109

2017-01-20

Gör konstgräsplaner i Nyköpings skolor

Avslag

KK17/111

2017-01-20

Satsa mer pengar på skolmaten

Avslag

KK17/113

2017-01-20

En trampolinpark i Nyköping

Avslag

KK17/134

2017-02-06

Förbjuda användningen av kemikalien Bisfenol A

Avslag

KK17/150

2017-02-14

Anlägga en skatespot i Jönåker

Bifall

KK17/162

2017-02-16

Att ta fram kommunikationsmaterial över hur kommunen
arbetar med klimatanpassningar, för att skapa en robust
samhällplanering inför klimatförändringarna som nu sker
stegvis

Avslag

KK17/214

2017-03-03

Att lekparken där jag bor (Stentorpsvägen/Blåklintsvägen)
får en stor lekpark med kickbikeramper med hopp så som i
Isaksdal

Avslag

KK17/215

2017-03-03

Att införa senare stadsbussar

Avslag

KK17/216

2017-03-03

Att sätta in senare stadsbussar under framför allt vardagarna

Avslag

KK17/223

2017-03-06

Att avverka granarna vid ån nära Oppeby  Gård

Avslag

KK17/252

2017-03-17

Bygga ett entresolplan i multihallen

Avslag

KK17/285

2017-03-31

Bygga ett utegym i Tystberga som ska vara gratis och kan
användas av alla

Avslag

KK17/325

2017-04-18

Förbättra Östra Storgatan

Avslag

KK17/373

2017-05-08

Att det byggs fler hundrastgårdar i Nyköping

Avslag

KK17/375

2017-05-08

Att namnsätta gatorna i den kommande nybyggnationen i
Oppeby med inspiration från vikingatiden

Avslag

KK17/400

2017-05-12

Att sänka priset på entrén till Hjortensbergsbadet för att
alla kommunens invånare ska ha möjligheten att bada i
nya badhuset

Avslag

KK17/401

2017-05-15

Att skapa Arnö Vallar genom att klippa gräsområdet i backen
mellan Långsätters förskola och skola

Avslag

KK17/405

2017-05-17

Att skapa plats för cyklar vid busshållsplatsen i Bränn-Ekeby

Avslag

KK17/432

2017-05-30

Att planera om gällande skolavslutning/studentfirande och
förlägga studenten på en lördag

Avslag

KK17/459

2017-06-08

Att ställa upp bänkar eller hammockar längs med
promenadvägen förbi Myntans äldreboende

Bifall

KK17/488

2017-06-20

Bredda den träspång som anlagts vid strandpromenaden i
närheten av Myntans äldreboende så att de boende kan
använda den

Avslag

KK14/514

2017-06-28

Anta en handlingsplan för att även elever med särskild
begåvning ska få undervisning anpassad för deras
funktionsvariant

Avslag

KK17/515

2017-06-28

Utvidga och tillföra mer resurser till det projekt som idag
arbetar för att få ungdomar på gymnasiet med stor frånvaro
att åter få en adekvat undervisning utifrån sina förutsättningar,
till att även arbeta med elever i grundskolan

Avslag

KK17/536

2017-07-13

Bygga en ny småbåtshamn vid Mellanfjärden öster om
Brandholmen

Avslag

KK17/544

2017-08-01

Sätta upp askkoppar på flertalet ställen i staden och starta
en kampanj

Bifall

KK17/555

2017-08-10

Skapa en enkel vattenlek barn, stora som små inspirerad av strandpromenad vid Wisla i Warszawa

Avslag

KK17/556

2017-08-09

Förlänga cykelvägen som går från Nyköpings hamn utmed
vattnet till Varvsgatan och Flygrakan, vidare mot vattnet
mot Bryngelstorp

Avslag

KK17/559

2017-08-10

Riva upp de stensatta ”halvmånar” på de trånga gång- och
cykelbanorna på båda sidor av Ringvägen, då de till stor
del försvårar framkomligheten

Bifall

KK17/562

2017-08-11

Hjälpa Nyköpings Hästsportklubb med ett tillfälligt ridhus
så att ridsporten kan bevaras i väntan på den nya anläggningen

Avslag

KK17/563

2017-08-14

Bygga ett nytt ridhus i anslutning till Berga gård snarast möjligt

Avslag

KK17/565

2017-08-15

Anordna ställplatser för husbilar utmed Gert Fredrikssons väg

Avslag

KK17/566

2017-08-15

Anlägga cykel/gångväg sträckan mellan Stensborg och Söra

Avslag

KK17/574

2017-08-20

Anlägga ett stadsbad

Avslag

KK17/578

2017-08-22

Prova samma koncept som Richard J. Berry, borgmästare i
Albuquerque USA, tillämpar för att hjälpa tiggare/hemlösa
i USA

Avslag

KK17/581

2017-08-22

Att man inom Nyköpings kommuns organisation beaktar
behovet av klimatanpassning som en naturlig del av all
verksamhet

Bifall

KK17/583

2017-08-22

Bygga en äventyrslekpark vid t ex Rosvalla eller hamnen

Avslag

KK17/584

2017-08-22

Anlägga en mötesplats i form av en lekpark/park vid
vändplanen på Lantmästarvägen i Malmbryggshagen

Avslag

KK17/590

2017-08-23

Verka för att utveckla Horsvik, som idag har Natura 2000-status,
till ett natur och/eller kulturreservat

Bifall

KK17/594

2017-08-28

Vi ska kunna få vegansk mat i skolan

Bifall

KK17/596

2017-08-28

Barn som har rätt till 15 timmars gratis barnomsorg borde
få ha det i pedagogisk omsorg

Avslag

KK17/610

2017-08-31

Återinföra gratisparkering på p-platsen mellan Brukslagarvägen
och järnvägen i Nyköping

Avslag

KK17/625

2017-09-07

Att skapa hästsportanläggning i Östra Sörmland

Avslag

KK17/154

2017-02-14

Starta hockeyprofil i Högstadiet

Avslag

KK17/635

2017-09-13

Införa skolskjuts till alla barn från Solö/Fredön till närmsta
busshållsplats

Avslag

KK17/636

2017-09-18

Tillsätta kommunala kuratorer

Avslag 

KK17/638

2017-09-19

Anställa kuratorer inom hemsjukvården och kommunen i
övrigt

Avslag

KK17/654

2017-09-25

Bygga ett entresolplan i multihallen

Avslag

KK17/685

2017-10-05

Att brådskande vidta trafiksäkerhetsåtgärder på cykelbanan
under E4:an på Stenbrovägen

Avslag

KK17/735

2017-10-29

Att bygga en parcour-bana i Harg/Hagalund eller skateramp
eller liknande

Avslag

KK17/737

2017-10-31

Att ge kommunalt ledd undervisning i IT

Avslag

KK17/738

2017-10-30

Att bygga en rondell vid korsningen Brandkärrsvägen -
Gustavsbergstigen vid Byggmax

Avslag

KK17/745

2017-11-01

Att pensionärer ska få åka gratis på stadsbussarna mellan
kl 09.00 och 15.00 på vardagarna

Avslag

KK17/754

2017-11-07

Att göra en cykelbana mellan Vrena och Nyköping

Avslag

KK17/161

2017-02-16

Att anställa en/flera specialpedagoger med inriktning
kognition

Avslag

KK17/767

2017-11-09

Att ordna en fritidsgård i Stenkulla

Avslag

KK17/796

2017-11-24

Att anordna en fritidsgård i Stenkulla

Avslag

KK17/799

2017-11-25

Att ordna en årligen återkommande kulturnatt

Avslag

KK17/810

2017-12-01

Att ta med klimatanpassningsperpektivet i alla
kommunens löpande verksamheter som integrerad del
redan från början i översiktsplaneringen, detaljplanering och bygglovshantering samt att motsvarande krav ställs på
kommunens bolag så som Nyköpingshem

Bifall

KK17/811

2017-12-01

Att genomföra ett eller flera seminarier kring behovet av
klimatanpassning i samhället, öppet för allmänhet och
fastighetsägare i kommunen i synnerhet

Avslag

KK17/817

2017-12-05

Att inte anställa fel byggföretag längre

Avslag

KK17/820

2017-12-05

Att skaffa fler platser där ungdomar mellan 15-18 år
kan umgås

Avslag

KK17/821

2017-12-05

Att det ska skapas fler platser i Nyköping för kreativt
skapande för personer i alla åldrar, kön, religion och ursprung

Avslag

KK17/863

2017-12-18

Låt nyanlända flyktingar gå en inledande kurs på ca 3 månader
där de får lära sig vad det finns för regler, både skrivna och
oskrivna i Sverige

Avslag

KK17/880

2017-12-29

Att ånyo upplåta en del av Stadshusentrén

Avslag

Kontakta oss

Nyköpings kommun

E-post: kommun@nykoping.se
Växel 0155 - 24 80 00
Fax 0155 - 24 83 30
Automatisk telefonist 0155 - 45 70 00

Postadress:
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny