Personuppgifter och dataskyddsombud (GDPR)

Här hittar du allmän information om hur Nyköpings kommun hanterar personuppgifter, samt uppgifter om kommunens dataskyddsombud.

Nyköpings kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter mot invånare och näringsidkare samt för att ge god service och administrera de tjänster som erbjuds inom kommunen.

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller ställer en fråga via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Nyköpings kommun ska kunna handlägga ditt ärende, eller nå dig när vi svarar på din fråga.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, till exempel namn, personnummer, foto, hälsotillstånd med mera.

Ansvar för personuppgifter

Kommunens politiska organ (exempelvis nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstemän på de avdelningar som lyder under de politiska organen.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina personuppgifter. Du kan använda e-tjänsten eller blanketten för att begära radering, rättelse, begränsning, flytt och invändning.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. Vänd dig till den nämnd som ansvarar för aktuell behandling. Här hittar du kontaktuppgifter till alla nämnder och till kommunstyrelsen i Nyköpings kommun.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun om du har frågor som rör hanteringen av personuppgifter i Nyköpings kommun.

Registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om Nyköpings kommun behandlar personuppgifter om dig och vilka personuppgifter som i så fall behandlas, ett så kallat registerutdrag.

Begäran om registerutdrag

Utlämning av personuppgifter

Observera att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av allmänna handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig kan bli tillgängliga för andra. Undantaget är känsliga uppgifter som kan sekretessbeläggas och då inte får lämnas ut till allmänheten.

Dataskyddsombudet

Inom den kommunala verksamheten behandlas personuppgifter. Det kan röra sig om barn- och äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, skola, räddningstjänst, miljöförvaltning eller liknande.

Den som behandlar personuppgifter måste enligt dataskyddsförordningen i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Inom Nyköpings kommun har varje personuppgiftsansvarig nämnd utsett ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets uppgifter

  • Kontrollera att kommunens behandlingar av personuppgifter följer dataskyddsförordningen och kompletterande lagar, regler och interna styrdokument.

  • Allmänheten och andra vars personuppgifter kommunen behandlar ska kunna vända sig till dataskyddsombudet för att få information och hjälp i personuppgiftsfrågor.

  • De som arbetar i kommunens verksamheter ska kunna få information och råd för att kunna behandla personuppgifter på ett korrekt sätt.

  • Samarbete med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och andra relevanta tillsynsmyndigheteter i frågor som rör personuppgifter.

Kontakta oss

Dataskyddsombud

Ann-Mari Nilsson 
073-149 33 97
dataskyddsombud@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter