Beställa användarbehörighet i Procapita

Den här sidan är till för dig som är utförare av häls- och sjukvård, med länk till att beställa behörighet i Procapita och till lathundar för systemet.  

Lathundar för Procapita hittar du i Assistenten. För privata utförare finns Assistenten via Citrix. 

Öppna sidomeny