Ordningsföreskrifter

Kommunens föreskrifter gäller på samma sätt som övriga lagar. Det betyder att kommuninvånare och besökare är skyldiga att känna till och följa föreskrifterna och brott mot dem kan medföra straff.

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter ger kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmäna ordningen på offentlig plats. Det kan till exempel handla om att nedskräpning, skadegörelse,och klotter på offentlig plats är förbjudet. Föreskrifterna reglerar även användningen av fyrverkerier.

Läs de lokala allmänna ordningsföreskrifterna.

I juni 2023 fattade Länsstyrelsen beslut om att upphäva 13 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Läs mer om beslutet.

Torghandelsföreskrifterna

Torghandelsföreskrifterna reglerar vad som gäller för den allmänna ordningen vid försäljning på kommunens torg, till exempel platser, tidpunkter och avgifter.

Läs torghandelsföreskrifterna.

Föreskrifter för gångbanerenhållning

Föreskrifter för gångbanerenhållning reglerar fastighetsägares skyldighet att hålla rent och röja snö på gångbanorna.

Läs föreskrifterna för gångbanerenhållning.

Kommunala hälsoskyddsföreskrifter

Kommunala hälsoskyddsföreskrifter reglerar bland annat krav på avloppsanordning, krav på tillstånd för djurhållning och regler för tomgångskörning.

Läs de kommunala föreskrifterna för att hindra olägenhet för människors hälsa.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter