Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Nämnden är gemensam för Region Sörmland och länets nio kommuner, med Region Sörmland som värdkommun. 

Av det fastställda reglementet framgår att nämnden har driftansvar för:

  • Hjälpmedelscentralen med ansvar för länets hjälpmedelsförsörjning
  • FoU i Sörmland
  • Regionalt Vård- och omsorgscollege

Vidare ska nämnden följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande gemensamma målgrupper:

  • Barn och unga som behöver särskilt stöd
  • Riskbruk, missbruk och beroendevård
  • Äldre
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer med psykisk ohälsa och sjukdom

Nämndens uppdrag är att besluta om operativa riktlinjer för huvudmännen. I övrigt föreslår nämnden huvudmännen rekommendationer i principiella frågor.

Kallelser och protokoll finns att hämta på Region Sörmlands webbplats.

Kontakta oss

Ledamot från Nyköpings kommun
Carina Wallin (S)
carina.wallin@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter