POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. POSOM är en resurs som med kort varsel kan aktiveras när många personer drabbas eller där påverkan är så stor att samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

POSOM är en del av kommunens beredskap i samband med olyckor och katastrofer. I gruppen finns representanter från:

 • Socialtjänst
 • Skola
 • Räddningstjänst
 • FRG (frivilliga resursgruppen)
 • Svenska kyrkan
 • Röda Korset
 • Rädda Barnen

Organisation i Nyköpings kommun

POSOM:s ledningsgrupp består av representanter från socialtjänsten, elevhälsan och Räddning och säkerhet i Nyköpings kommun.

Stödgruppen består av representanter från olika divisioner i den kommunala verksamheten, Nyköpings församling och FRG (frivilliga resursgruppen).

Referensgruppen består av representanter från Röda Korset, Rädda Barnen, Interreligiösa rådet och föreningslivet.

Vad gör POSOM?

POSOM arbetar utifrån ett proaktivt förhållningssätt och utgör ett komplement till ordinarie resurser och sociala nätverk. POSOM aktiveras när behovet av stöd går utöver ordinarie resursers kapacitet, antingen innan ordinarie verksamhet hunnit organiseras eller då deras resurser inte räcker till. Det aktuella behovet avgör vilka insatser som kommunen genomför.

Exempel på vad POSOM kan göra:

 • Leda och samordna omhändertagandet vid stora olyckor och katastrofer
 • Kalla in resurser i form av stödpersoner
 • Upprätta informations- och stödcenter vid behov, till exempel trygghetspunkter
 • Samverka med andra berörda organisationer
 • Se till att de mest grundläggande behoven som till exempel mat, logi, hygien och kläder uppfylls
 • Ta hand om chockade människor
 • Ringa telefonsamtal och sitta hos drabbade som väntar på besked
 • Skydda drabbade från massmedia och nyfikna

När larmas POSOM?

POSOM aktiveras när behovet av stöd går utöver ordinarie resursers kapacitet, antingen innan ordinarie verksamhet hunnit organiseras eller då deras resurser inte räcker till. Det aktuella behovet avgör vilka insatser som kommunen genomför.

POSOM aktiveras av Tjänsteperson i beredskap (TIB), POSOM:s ledningsgrupp eller av Nyköpings kommuns krisledningsstab.

Öppna sidomeny