Trygghetspunkter

I Nyköpings kommun finns i dag 16 trygghetspunkter som kan aktiveras vid händelse av en kris. En trygghetspunkt är en plats dit människor kan vända sig vid större samhällsstörningar, till exempel vid vatten-, el- eller värmeavbrott.

Vilket stöd en trygghetspunkt kan erbjuda varierar beroende på lokalens utformning, vad som har inträffat och hur länge samhällsstörningen pågår. Det kan till exempel vara:

 • Aktuell information
 • Dricksvatten
 • Enklare förtäring
 • Uppvärmda lokaler
 • El och belysning
 • Första hjälpen
 • Toalett och dusch
 • Krisstöd
 • Hjälp med att kontakta 112

 

Nyköpings trygghetspunkter

Följande 16 platser är utvalda till trygghetspunkter i Nyköpings kommun:

 • Rosvalla
 • Träffen
 • Dammlötsskolan
 • Tystberga skola
 • Gripenskolan
 • Långsättersskolan
 • Stigtomtaskolan
 • Nävekvarnsskolan
 • Svalstaskolan
 • Jönåker skola
 • Sjösa skola
 • Östra skolan (sporthallen)
 • Bryngelstorpsskolan
 • Släbro sporthall
 • Culturum
 • Ålberga skola

I de fall trygghetspunkterna är placerade i en skola så är det gymnastiksalen man öppnar upp.

Karta över kommunens trygghetspunkter

Här hittar du en karta över Nyköpings trygghetspunkter.

 

Hur vet jag att en trygghetspunkt är öppen?

Om det skulle bli aktuellt att öppna en eller flera trygghetspunkter får du information om det via kommunens webbplats, andra digitala kanaler och Sveriges Radio P4 Sörmland, frekvens 102,3 MHz.

Det är inte säkert att alla trygghetspunkter öppnas vid en kris eller att den trygghetspunkt som ligger närmast dig kommer att öppnas. Det beror på samhällsstörningens omfattning.

 

När kan kommunen öppna en trygghetspunkt?

Vad som skulle kunna göra att en eller flera trygghetspunkter aktiveras är exempelvis:

 • Stora elavbrott, störningar i försörjningen av dricksvatten och/eller stora störningar i kommunikationer, så att mobilnät och/eller internet ligger nere.
 • Naturhändelser som storm, översvämning eller skogsbrand i närområdet.
 • Spridning av smitta eller farliga ämnen.
 • Terrordåd, krigsfara eller krig.

 

Vem aktiverar en trygghetspunkt?

En trygghetspunkt aktiveras efter beslut av kommundirektör, tjänsteperson i beredskap eller räddningstjänst.

 

Vilka träffar jag på en trygghetspunkt?

Trygghetspunkterna bemannas av personal ur Frivilliga resursgruppen (FRG) och kommunens medarbetare. Ytterligare organisationer kan finnas på plats beroende på händelsen.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter