Medborgarförslag 2018

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2018. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslage och beslut.

Nummer Datum Förslag Beslut

KK18/48

2018-01-02

Att från nyårsfirandet 2018 inför i sina lokala ordningsföreskrifter fyrverkeriförbud i alla tätorter inom kommunen

Avslag

KK18/49

2018-01-02

Att från nyårsfirandet 2018 kompletterar befintlig nyårspromenad med lasershow vid 12-slaget, på motsvarande sätt som Lidköping och Boden gör

Avslag

KK18/50

2018-01-02

Att förbjuda nyårs- och påsk fyrverkerier och smällare

Avslag

KK18/51

2018-01-02

Att förbjuda fyrverkerier och smällare

Avslag

KK18/58

2018-01-04

Att avsluta den svartvita marknadsföringen av Nyköping,
d v s de svartvita fotografierna

Avslag

KK18/59

2018-01-04

Att ge evenemanget Litter Art Gästabud ett konkret långsiktigt
stöd från kommunen för att kunna driva Litter Art vidare

 

KK18/61

2018-01-05

Att införa allmän information i alla skolor från årskurs 4
gällande Tobak och vilka följder ett tobaksberoende leder till

Avslag

KK18/62

2018-01-08

Att två till fyra upphandlingar om året ska genomföras som
reserverad upphandling och riktas till sociala företag

Avslag

KK18/72

2018-01-08

Att halalkött serveras i förskolan och skolan 
(45 st likadana förslag)

Avslag

KK18/100

2018-01-17

Att välja ut de Agenda 2030 mål som är relevanta på
lokalnivå, börja följa upp och publicerar på kommunens
hemsida 

 

KK18/110

2018-01-22

Att bygga en inhägnad hundlekplats i Oppeby

Avslag

KK18/115

2018-01-23

Att skapa en cirkulär skridskobana på Rosvallaområdet
utomhus mellan december och februari 

Avslag

KK18/120

2018-01-24

Att HBTQ-certifiera Nyköpings högstadium respektive
gymnasium 

 

KK18/143

2018-02-02

Att Nyköping börja tillämpa grönytefaktorn i sin samhälls-
planering för att få in ekosystemtjänster som en naturlig
del i stadens utveckling

Bifall

KK18/152

2018-02-07

Att införa motsvarande ansökansmodell för försörjningsstöd
som Trelleborg 

Avslag

KK18/194

2018-02-21

Att införa reducerat pris för pensionärer i Nyköpings kommun men även ett reducerat länskort, i samråd med Sörmlandstrafiken 

 

KK18/205

2018-02-23

Att anställa en MAR, medicinskt ansvarig rehabiliterare 

Bifall

KK18/215

2018-02-26

Att installera rödljus alternativt markerat övergångsställe vid busshållplatsen på riksväg 52 strax före rondellen mot E4 

Avslag

KK18/234

2018-03-07

Att förbjuda hundar att vistas på badplatser

Avslag

KK18/237

2018-03-07

Att övervakningskameror ska installeras på Alpha och Omega 

Avslag

KK18/257

2018-03-13

Att bygga en curlinghall vid Rosvalla

Avslag

KK18/279

2018-03-20

Att installera kameror inomhus och vid entrén på Nyköpings högstadium, Alpha

Avslag

KK18/285

2018-03-22

Att ordna en cykelväg till Buskhyttan/Nävekvarn och kustvägen mot Trosa och Sjösa

Avslag

KK18/286

2018-03-22

Att uppdatera och uppgradera mattan med Nyköpingsbilden i foajén och utrusta den med trycksensorer kopplad till Google maps som visar roterande gatuvy på skärm

Avslag

KK18/308

2018-03-29

Att införa bussanslutning till Högbrunn igen

Avslag

KK18/314

2018-04-03

Att införa fria bussresor för 80 år och äldre

Avslag

KK18/325

2018-04-09

Att i samarbete med Sörmlandstrafiken införa rökförbud vid busshållsplatser i stadstrafiken i Nyköping

Avslag

KK18/326

2018-04-09

Att i nästa upphandling om busstrafik så skall, främst i landsortsbussar finnas x antal barnkuddar (bilkuddar)

Avslag

KK18/348

2018-04-18

Att Nyköpings kommun skyndsamt inför hastighetssänkande åtgärder på Gruvvägen

Avslag

KK18/379

2018-05-02

Måla vattentornet

Avslag

KK18/406

2018-05-11

Att börja tillämpa nudging för att få kommunens invånare ochbesökare att göra mer hållbara val

Bifall

KK18/416

2018-05-15

Att vi borde slå vass

Avslag

KK18/427

2018-05-21

Att bygga ett utomhusgym i närheten av Rosvalla

Avslag

KK18/431

2018-05-23

Att installera belysning vid gång- och cykelvägen längsÖrstigsleden från Arnörondellen till Arnö Allé

Bifall

KK18/432

2018-05-23

Att likt Linköpings kommun, montera pingisbord av stål i förslagsvis hamnen och Gripsholmsparken

 

KK18/436

2018-05-24

Att ställa i ordning nya rullstolsplatser i stora hallen på Rosvalla

Avslag

KK18/439

2018-05-25

Att det ska byggas en ny av och påfart på E4 vid Hagnesta tillväg 223

Avslag

KK18/483

2018-06-07

Att renovera Omega och göra det till Kulturskola för alla

 

KK18/484

2018-06-07

Att bygga ett nytt ”Omega” (Nyköpings högstadium) på Rosvalla A-plan

Avslag

KK18/491

2018-06-11

Att införa kameraövervakning på Teatergatan/Nyköpingsbussterminal

 

KK18/506

2018-06-14

Att kommunen justerar befintliga regler för förskola

Avslag

KK18/538

2018-06-29

Att cykelväg ska finnas hela vägen från Nyköping
till Svärta

Avslag

KK18/540

2018-07-02

Att ge Alfaskolan mer resurser att ha en socialtjänstfilial alternativtsatellitmottagning samt ungdomsstödjare dagtid på skolan

Bifall

KK18/544

2018-07-03

Att göra Gripsholmsparken möjlig för umgänge med
musik och
 fika

Avslag

KK18/547

2018-07-04

Att bygga ett välutrustat utegym med lek- och gräsyta för barn och familjer på Arnö

Bifall

KK18/570

2018-07-19

Att lördagen för den 25:e varje månad erbjuda kommuninvånare att ha loppis på teatertorget och erbjuda bord i avgiften

Avslag

KK18/572

2018-08-08

Att bygga en skaterink som man kan åka rullskridskor på

Avslag

KK18/576

2018-07-30

Att anlägga en brygga vid Näsuddsbadet

Avslag

KK18/585

2018-08-07

Att skapa ett badstråk mellan hamnen och Brandholmen med anlagda gräsytor, uteduschar, stegar för nedgång i vattnet, utegym och sittplatser med mera

Avslag

KK18/588

2018-08-10

Att bygga en discogolfbana på så många hål som möjligt i något skogsparti nära Nyköpings centrum

 

KK18/590

2018-08-13

Att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby

Avslag

KK18/603

2018-08-24

Att göra cykelleder för MTB (mountainbike) mellan olika orter i Sörmland

Avslag

KK18/604

2018-08-24

Att göra Gripsholmsparken mera attraktiv som park, liknande det som byggts i Teaterparken och vårat museum

Avslag

KK18/613

2018-09-08

Att göra en gång- och cykelväg från Blommenhovs infart upp till Nya Kyrkogården

Bifall

KK18/614

2018-09-03

Att Nyköpings kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Avslag

KK18/620

2018-09-07

Att sätta upp ett staket nedanför Storhusqvarns trappa

Avslag

KK18/621

2018-09-10

Att Nyköpings kommun fr o m 2019 ta formellt huvudansvaret för att säkra, utveckla och fördjupa Träffpunktens existens och verksamhet

Avslag

KK18/622

2018-09-10

Att gång- och cykeltrafiken som nu går över körbanorna  viadukten vid Teaterparken istället leds ner under viadukten på den befintliga gång- och cykelbanan

Bifall

KK18/628

2018-09-12

Att anlägga en konstgräsplan för spontanidrott på grusplanen mellan gatorna Kaprisvägen, Strandstuguviksvägen och Buskvägen

Bifall

KK18/638

2018-09-18

 Att bygga ett nytt utegym i hamnen

Avslag

KK18/643

2018-09-19

 Att flytta skateboardramperna från Nicolaiskolan till hamnen

Avslag

KK18/650

2018-09-24

Att förlänga cykelbanan som går på Ö Kyrkogatan mellan Ö Kvarngatan och Storgatan ytterligare ett kvarter mellan Storgatan och Tullportsgatan

Avslag
KK18/654 2018-09-25

Att Utöka/upprusta lekplatsen i Oppeby som ligger mellan Karl-Johanvägen, Sveavägen och Linnévägen samt staket runt om 

Bifall

KK18/655

2018-09-25

Att satsa på ett motionsspår i Jönåker genom att rusta upp det befintliga

Avslag

KK18/656

2018-09-25

Att anordna en gång- och cykelväg från Jönåker till Rinkebybadet på den asfalterade biten

 

KK18/678

2018-10-03

Att ha fler och möjligen bättre lampor i skateparken

Bifall

KK18/679

2018-10-03

Att mensskydd ska vara gratis för alla livmoderbärare och tillgängliga på skolans och allmänna toaletter

Avslag

KK18/681

2018-10-04

Att det ordnas med en skatehall där man kan åka skateboard vintertid

Avslag

KK18/687

2018-10-08

Att införa gratis bussresor för äldre

Avslag

KK18/688

2018-10-09

Att införa fler stadsbussar under kvällstid, särskilt på helger

Avslag

KK18/693

2018-10-15

Att Nyköpings kommun skapar regler avseende fällning av träd på kommunens mark som reducerar effekten av elproduktion i solcellsanläggningar

 
KK18/694

2018-10-15

Att upprätta, projektera en naturlig samlingsplats för alla

 

KK18/696

2018-10-16

Att införa praktik på alla gymnasieprogram

Avslag
KK18/732 2018-11-06

Att testa och driva ett utvecklingsprojekt för att i första handfrämja integration och gemenskap

 
KK18/782 2018-12-03

Att använda grönyta som tidigare var lekplats i Svalsta till engrönsaksodling – utöka barnens trädgård

Avslag
KK18/783 2018-12-03

Att använda grönyta som tidigare var lekplats i Svalsta till engrönsaksodling – utöka barnens trädgård

Avslag
KK18/813 2018-12-06

Att förenkla sopsorteringen i kommunen

 
KK18/819 2018-12-17

Att införa soptunnor med flera fack för sortering av kompost, brännbart, kartong, papper, metall och glas hemma

 
KK18/821 2018-12-18

Att höja habiliteringsersättningen inom LSS

Avslag
KK18/823 2018-12-19

Att införa sopsorteringskärl med olika fack för olika återvinning för varje hushåll

 
KK18/827 2018-12-20

Att kommunen antar Belysningspolicy - denna av Sveriges riksdag antagna motion ska finnas i Nyköpings kommun

Avslag
KK18/828 2018-12-22

Att det byggs en endurobana för mountainbike

Avslag
   

 

 

 

Öppna sidomeny