Medborgarförslag 2020

På denna sida hittar du de medborgarförslag som inkom till kommunen under 2020. Klicka på länkarna för att läsa respektive medborgarförslag och beslut.

Nummer Datum Förslag Beslut

KK20/59

2020-01-14

Att förlänga sopsaltningen på cykelbanan längs med Strandstuguviksvägen från Kompassens förskola till cykelbanans slut vid Örstig

 

KK20/86

2020-01-26

Att erbjuda tider på t ex Rosvalla, Folkungavallen m.fl. för "Löpning för allmänheten" när banorna inte är uthyrda

 

KK20/87

2020-01-26

Att skapa utegym i anslutning till kommunens lekparker

 
KK20/101 2020-01-28

Att sätta upp eller förbättra gatubelysningen på flera platser i centrala Nyköping

 
KK20/128 2020-02-07

Att Nyköpings kommun blir humlornas beskyddare

 
KK20/134 2020-02-12

Att det sätts upp farthinder på Ortvägen

 
KK20/135 2020-02-12

Att göra ett politiskt ställningstagande om att utveckla förutsättningarna för socialt företagande

 
KK20/137 2020-02-16

Att verka för en förbättrad miljö för fladdermössen

 
KK20/155 2020-02-22

Att Nyköpings kommun fattar beslut att utreda kostnad för rivning av kraftverken i ån

 
KK19/646 2019-10-19

Att jämställa cykelvägarna med bilvägarna vad det gäller skyltning - att sätta upp skyltar gör det enklare att välja cykeln samt normaliserar användandet av cykel som transportmedel 

 
KK20/168 2020-03-02 Att Nyköpings kommun utökar de naturbaserade lösningarna för både erosion och översvämning vid Nyköpings strandpromenad från hamnen till Brandholmen, samt även ser över behovet runt Nyköpings å och Labroängar  Avslag
KK20/174 2020-03-02

Att omvandla skolgården vid Nicolaiskolan till en grönskande stadspark

 
KK20/183 2020-03-04

Att ta fram ett koncept där skolklasser kan hjälpa till att städa i naturen i kommunen mot ersättning till klasskassan

Avslag
KK20/193 2020-03-09

Att låta ungdomar över 17 år inom LSS-verksamheten åka på veckolångt sommarläger

 
KK20/205 2020-03-12

Att inrätta etiska riktlinjer mot sexistisk reklam och sexualisering av det offentliga rummet

 
KK20/213 2020-03-16

Att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande balansen mellan innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven

 
KK20/214 2020-03-16

Att angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund av havererad bredbandsutbyggnad i Stavvik 

 
KK20/222 2020-03-20

Att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande balansen mellan innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven

 
KK20/223 2020-03-20

Att angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund av havererad bredbandsutbyggnad i Stavvik 

 
KK20/227 2020-03-24

Att bygga ordentliga utegym i anslutning till motionsspår vid Hållet och Ekensberg

 
KK20/231 2020-03-26

Att bygga väghinder längs med Frödingsgatan

 
KK20/241 2020-03-30 Att framtida möjlighet till skärgårdspendel mellan Nyköpings hamn-Arnö-Brandholmen-Örstigsnäs  
KK20/243 2020-03-31

Att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande balansen mellan innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven 

 
KK20/244 2020-03-31

Att angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund av havererad bredbandsutbyggnad i Stavvik 

 
KK20/257 2020-04-02

Att göra en rättelse av styrdokument för Gästabudsstaden AB, gällande balansen mellan innehållet i bolagsordningen och ägardirektiven

 
KK20/258 2020-04-02

Att angående nödvändig aktiv tillsyn visavi Gästabudstaden AB, mot bakgrund av havererad bredbandsutbyggnad i Stavvik

 
KK20/265 2020-04-06

Att bygga ett utegym i Stenkulla

 
KK20/274 2020-04-13

Att bygga en utomhusplan för basket

 
KK20/283 2020-04-15

Att skapa ett utegym vid Bålsjöns badplats i Ålberga

 
KK20/292 2020-04-17

Att ändra planen för ytan på Vallgatan där det nu finns parkeringsplatser

 
KK20/331 2020-05-06

Att utöka befintlig skatyta i Stigtomta

 
KK20/345 2020-05-13

Att utvidga skateboardparken i Stigtomta

 
KK20/358 2020-05-22

Att bygga ett utegym i Sjösa

 
KK20/374 2020-06-01

Att iordningställa en våtmark för rening av avloppsvatten likt Brannäs i Oxelösunds kommun

Bifall

 

Öppna sidomeny