Risker och sårbarheter i vår kommun

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. Du kan också förbereda dig.

Öppna sidomeny