Tillgänglighet

Människor som känner att de kan påverka sina egna liv och samhället i stort har en bättre hälsa. Ett viktigt arbete för kommunen är därför att öka tillgängligheten för alla.

I Nyköpings kommun handlar tillgänglighet och social sammanhållning om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta på lika villkor oavsett kön, ålder, bakgrund, funktionsvariation, sexuell läggning, könstillhörighet, religiös tillhörighet eller val av boplats.

Målet är möjlighet till delaktighet för kommunens invånare i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. 

För att nå upp till det kommer Nyköpings kommun inom följande områden:

  • En tillgänglig och nära kommun
  • Fysisk tillgänglighet och bostad 
  • Utbildning och sysselsättning
  • Samhällsplanering för en tillgänglig och socialt sammanhållen kommun 
  • Kultur, fritid och rekreation

Läs mer i kommunens program för social hållbarhet, en av tre hållbarhetsdimensioner.

Tillgänglighet på webben

Alla webbplatser inom myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner ska följa Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer om hur Nyköpings kommun lever upp till det i tillgänglighetsredogörelsen för Nyköpings kommuns webbplatser.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny