Tillgänglighetsredogörelse för Nyköpings kommuns webbplatser

Nyköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. 

Det här dokumentet beskriver hur www.nykoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen nykoping.se ingår ett antal undersajter:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om om tillgänglighet till offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Läs mer på sidan anpassa webbplatsen om inställningar du kan göra. 

Om du behöver information från nykoping.se i något annat format kan du kontakta kommunen. Svarstiden är normalt 48 timmar.

Du kan också ta kontakt på följande sätt:

E-post: infomaster@nykoping.se
Tfn: 0155-24 80 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid: 

 • Dokument - Visning av dokument, eftersom samtliga dokument inte tillgänglighetsanpassats före publicering.  Alternativt förfarande: kontakta digitaltstod@nykoping.se, eller enligt kontaktuppgifter på respektive sida för att få dokumentet skickat i ett annat format.

 • Lediga jobb - Visning av sidan Lediga jobb i mobila enheter, eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som kommunen inte kan förändra på egen hand. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: Kontakta Human Resources hr@nykoping.se.

 • Skoladministrativt system samt e-tjänster för skola och barnomsorg - Visning av systemet Schoolsoft, eftersom funktionen sköts i ett administrativt system som kommunen inte kan förändra på egen hand. Alternativt förfarande: Kontakta respektive skola.

 • E-tjänster - Visning av systemet Abou E-tjänsteplattform. Läs mer i tillgänglighetsredogörelse för Abou. Följande kriterier inom WCAG ej är uppfyllda och är därmed avsteg från standarden:
  • Lägg-till-rad-fältet tappar fokus när rad läggs till eller tas bort
  • Abou använder grafisk captcha för att förhindra spam-röstningar i E-förslag
  • PDF:er och blanketter är ej tillgänglighetsanpassade
  • Felmeddelanden som avser grupper med radioknappar eller kryssrutor är ej
  korrekt kopplade
  • Tabell-layout kan misstolkas av vissa skärmläsare
  Alternativt förfarande: kontakta digitaltstod@nykoping.se.

 • Lokalbokningssystem - Visning av systemet Lokalbokningen, eftersom funktionen sköts i ett administrativt system som kommun inte kan förändra på egen hand. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: kontakta lokalbokningen@nykoping.se.

 • Felanmälan - Visning av systemet Felanmälan för gator, belysning, park och natur, eftersom funktionen sköts i ett administrativt system som kommunen inte kan förändra på egen hand. Samtal med leverantör pågår. Alternativt förfarande: kontakta Tekniska divisionen tekniska.divisionen@nykoping.se.

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2024.

Oskäligt betungande anpassning

Nyköpings kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Kallelser, protokoll och styrdokument - publicerade efter den 23 september 2018 uppfyller inte samtliga krav på tillgängliga dokument. Vi saknar i dagsläget resurser för att åtgärda problemen i dessa dokument. Nya mallar som lever upp till kraven används från 2021.
  Alternativt förfarande: Kontakta kommun@nykoping.se för att få tillgång till ett dokument i ett annat format. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av nykoping.se, inklusive undersajter. Senaste bedömningen gjordes den 13/03/2024 och är godkänd av Malin Tencic, Enhetschef Webb & Grafisk form.

Granskningsmetod: Manuell och automatisk granskning

Webbplatsen publicerades: 04/12/2018

Redogörelsen uppdaterades senast: 13/03/2024

Öppna sidomeny