Parker och grönområden

Nyköping har ett brett utbud av parker med olika karaktärer. Mellan de flesta parkerna är det dessutom gångavstånd. Inom kommunen finns även många tätortsnära naturområden för promenad och lek.

Våra parker

Gripsholmsparken

Gripsholmsparken

Gripsholmsparken ligger i korsningen Ringvägen-Stockholmsvägen-Östra Storgatan. Den anlades i början av 1950-talet. I den övre delen av parken, Gripsholms torg, finns en del med inriktning på upplevelse.

Vintertid lyser ett ljusträd och ett antal ljusskulpturer upp parken.

I den äldre delen av parken, nedanför muren, finns en rosengård med pergola och klippta buxbomhäckar samt en större gräsyta med en liten damm. Här står också statyn "Mor och Barn" av konstnären Nils Möllerberg.

Träden som kantar muren vid torget är paraplyalm (Ulmus glabra ’Horisontalis’).

Hamnparken 

 

Parken utmed stadsfjärden, vid Kungshagen, består av flera mindre anläggningar av skiftande karaktärer. Närmast torget i hamnen ligger en perenn plantering. Planteringen har skärgårdsmotiv och anlades år 2000.

Längs promenadvägen som går från hamnen mot Vattensportens hus finns ett flertal sittplatser som är omgärdade av planteringar med sommarblommor. Temat för planteringarna växlar från år till år.

Solparken 

I centrum, mitt emot Stadshuset, hittar du Solparken. Varje vår fylls rabatterna här med penséer. Längre fram på försommaren byts penséerna ut mot rikligt med sommarblommor. I parken står en brunn som enligt uppgift är från 1800-talets mitt. Brunnen som ursprungligen hade sin plats på Stora torget pryds nu av ett solur.

Inne i parken gömmer sig flera exotiska träd som parkaralia (Aralia elata), robinia (Robinia pseudoacaia) och ginko (Ginko biloba). Här växer också en stor katsura (Cercidiphyllum japonicum) och en äkta valnöt (Juglans regia).

Längs med väggen på Stillehuset (gamla polishuset) planteras varje sommar en sortimentsrabatt med blommor. Rabatten innehåller uppemot 60 olika sorter av sommarblommor och är mycket uppskattad.

Teaterparken

 

Teaterparken är en tidstypisk sekelskiftespark från 1902. Centralt i parken ligger Nyköpings teater som nyrenoverad firade 125-års jubileum 2009. Innan parken framför teatern anlades fanns där ett torg där det bland annat bedrevs kreaturshandel.

Brunnen i parken byggdes 1903 och var på sin tid omstridd. Lejonornamenten som pryder kanten är av nyare årgång då de ursprungliga blev stulna på 80-talet.

Idag får parken sin karaktär av de höga, över hundra år gamla lindarna och av sommarblommor. Parken är välbesökt då många gående dagligen passerar på sin väg mellan busstationen och centrum.

Å-promenaden

 

Den kanske mest kända parken i Nyköping är Å-promenaden. Den började anläggas på 1960-talet och har sedan byggts ut i takt med att mark har köpts in. I dag kan du vandra längs Nyköpingsån ända från Harg till hamnen och på vägen passerar du många intressanta miljöer.

Längs delar av ån löper en trädpromenad, en rundslinga där du kan öka din kunskap om våra träd i Årummet. 

Sågarbacken 

I centrum av Nyköping, mittemot Storhuskvarn vid Storhusfallet, ligger Sågarbacken, ritad av förre stadsträdgårdsmästaren Folke Lindholm 1968.

Här växer bland annat praktmagnolia (Magnolia soulangiana), ginko (Ginko biloba), tulpanträd (Liriodendron tulipifera) och kaukasisk vingnöt (Pterocarya fraxinifolia).

Vandra i vackra miljöer

Utmed Å-promenadens övre del passerar stigen Naturreservatet vid Hållet-Marieberg-Stenbro. Ett område med naturskogsliknande bestånd av riktigt grova träd. På både östra och västra sidan av ån finns det grillplatser.

Fågellivet är rikt i området. Ibland ser man även spår av bävern som brukar vara pigg på att fälla träd längs med strandkanten.

Skötsel och plantering

Parkavdelningen på Tekniska divisionen sköter kommunens parker och offentliga rum. Vårt mål är att parker och naturområden ska inbjuda till besök för rekreation och naturupplevelser för människor i alla åldrar.

Varje år planterar vi ut många tusen vår- och sommarblommor. Det är mycket uppskattat och har hög prioritet i vår verksamhet.

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny