Teatertorget

Tillsammans vid Teatertorget

Konstverket ”Tillsammans”, av konstnären Tapio Haapala, består av tre delar; två tredimensionella stämplar – en liggande och en stående, samt ett tvådimensionellt stämpelavtryck på marken.

Konstverket är placerat på Teatertorget i början av gågatan Västra Storgatan - en central mötesplats där installationen kan komma många till del. 

Reflektera samhället

Konstnärens tanke med installationen är att den ska reflektera samhället och hur alla påverkas av det. I botten på den liggande stämpeln står det JAG och på den stående stämpeln kan ordet DU urskiljas innanför den svetsade ytan. På stämpelavtrycket på marken står det VI på svenska, på våra fem minoritetsspråk och på sex av de mest talade språken i världen.

Konstverket är tillverkat av stålstänger som har svetsats samman och sedan formats i specialbyggda formar. Det kostade 660 000 kronor. 

Öronmärkta pengar för konst

Konstverket är det första som köpts in sedan kommunen antog en ny konstpolicy 2016. Den innebär att kommunstyrelsen årligen öronmärker en miljon kronor till konstnärlig utsmyckning.

Pengarna får användas till både nya och befintliga byggnader och även till allmänna platser som gator och torg i kommunen.

Kontakta oss

Kundservice

0155-24 80 80
kommun@nykoping.se

Kulturchef

Ann-Sofie Löw
annsofie.low@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny