Båtliv och hamn

I Nyköpings hamn finns det över 100 båtplatser för gästande båtar. Här hittar du restauranger och möjlighet till många olika aktiviteter. Det finns även latrintömning, båtbottentvätt och husbilsparkering.

 

Kajplatser

Det finns över 100 platser för gästande båtar i Nyköpings gästhamn. Från 2024 driftas gästhamnen av GMG Konsult. Mer information finns på Nyköpingsguiden

I Nyköpings kommun finns också en gästhamn i Nävekvarn, läs mer om den på Nyköpingsguiden

Sjömack

Sjömacken på Västra Skeppsbron ersätts av en tillfällig sjömack. Den ligger på Västra kajen inne i hamnbassängen. Se karta nedan. Sjömacken drivs av företaget Ecopar. Det är självbemanning som gäller och den är öppen alla dagar dygnet runt. Den tillfälliga macken öppnas under vecka 27. Det har varit en del problem med kortbetalning och skulle det uppstå igen så är numret till företaget Ecopar AB som driver sjömacken, 031 711 50 20. Detta nummer gäller även utanför arbetstid enligt uppgift. 

Flygbild med blå punkt som markerar den tillfälliga sjömackens placering

Tömma toalett och gråvatten

Töm ditt toalettavfall i septitanken på tömningsstationer.  Att tömma båtens septiktank är gratis. Latriner får du enligt lag inte tömma i vattendrag 

I Nyköpings kommun finns två tömningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar:

 • En tömningsstation på fastlandet, placerad på Västra skeppsbron, intill sjömacken.
 • En tömningsstation som är flytande och finns vid Kittelö i Nyköpings skärgård. Se beskrivning på sjökortet

Bild på hur den flytande tömningsstationen ser ut: båttoa_webb.JPG

Sopor och fylla på vatten

Du fyller på färskvatten och tömmer avfall vid servicebyggnaden på västra kajen vid sjömacken (se karta längre upp). 

Under vinterhalvåret är det inte möjligt att tömma gråvatten och fylla på vatten.

Den röda pricken på kartan visar var du hittar färskvatten och kan tömma avfall:kartvy placering av servicebyggnad

Lyftkran

Du som behöver hjälp med att sjösätta båten kan få assistans av hamnpersonalen och kranen på Östra Kajen. Även vid lossning och lastning finns det hjälp att få om behov finns. Ring till personalen i hamnen på något av följande nummer 073-662 26 66, 073-42 68 988 eller 073-1493812.

Båtbottentvätt 

Du som behöver hjälp med att tvätta din båtbotten är välkommen till båtbottentvätten på östra hamnsidan.

Tvätten skrubbar på 20 minuter rent båtens skrov med hjälp av två stora borstar. Det kostar 300 kronor.

Du bokar tid genom att ringa till Tekniska divisionen på telefonnummer 0155-24 88 00. OBS: Boka senast klockan 15.30 dagen innan önskad tvätt. 

Bokningsbara tider finns på: 

 • Tisdagar - eftermiddag
 • Fredagar - förmiddag och eftermiddag

Det går att boka tvätten så länge det är isfritt. 

När du ska använda båtbottentvätten

Båten får av miljöskäl inte vara målad. Det finns också vissa riktlinjer för de båtar som ska tvättas.

Bilder på tvättbara skrovtyper 

Motorbåtar: 

 • Båtens längd får inte vara större än tolv meter
 • Båtens bredd får inte vara bredare än fyra meter
 • Båten får inte ha två eller fler propelleraxlar eller drev under skrovet. OBS det gäller inte drev och propellrar bakom akterspegeln
 • Båten får inte heller ha andra föremål under skrovet som sticker ut mer än 15 centimeter och som inte sitter längs båtens centrumlinje (till exempel logg och ekolod) 

Segelbåtar:  

 • Båten får inte ha en köl som går djupare än 2,2 meterfrån vattenytan 
 • Kölfenan får inte gå mer än 1,5 meter i djupled från båtbotten

Båtens kölfena får inte vara försedd med följande formationer:

 • Bulb bredare än 45 centimter
 • Vingar (vingköl)
 • Övrigt som är mer än 45 centimter brett
 • Något som är nästan helt platt bak- eller framtill och mer än 30 centimeter brett
 • Mer än en köl/fenköl utanför båtens centrumlinje

Bild på båtbottentvätten: Bat-i-batbottentvatt.jpg

Husbilsparkering

Vid småbåtshamnen finns en husbilsparkering. Läs mer om husbilsparkeringen på sidan om parkering.

Kontakta oss

Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny