Historiska kartor

Se inskannade historiska kartor över Nyköping med omnejd. Kartorna finns att se på Nyköpings stadsbibliotek och i stadsarkivet.

I samband med att Nyköping firade 800 år 1987 tog vi fram en kartmapp med nio stycken historiska kartor över Nyköping med omgivningar.

Kartmappen finns att se på Nyköpings stadsbibliotek eller hos stadsarkivet.

Mer om Nyköpings historia 

Intresserad av historia? Läs om några viktiga årtal och händelser i Nyköpings historia.

Historiska kartor

Karta över Nyköping före 1665 års brand.

Karta över Nyköping före och efter 1665 års brand.

Karta över Nyköping efter 1665 års brand.

Karta från 1670 över Nyköpings slotts frihetsmil.

Karta över Helgona (Allhelgona) och Svärta socknar år 1677.

Karta över S:t nicolai och Bergshammars socknar 1677.

Karta över 1680-talets landsvägar inom del av södermanlands län.

Karta över Nyköping upprättad år 1888.

Öppna sidomeny

Nyheter