Barn springer med pannlampor i mörker på ett berg

Starta och driva en förening

Här kan du läsa och lyssna om hur du startar och driver en förening. Du får även tips på vad som är bra att tänka på, hur du kommer med i föreningsregistret och om din förening kan få bidrag. 

Vi har tagit fram podden Starta och driva förening, i samarbete med Länsbildningsförbundet Sörmland, RF – SISU Sörmland och NBV. Till podden finns det även ett studiematerial med diskussionsfrågor och länkar till varje avsnitt. Lyssna på podden. 

Nedan i respektive flik kan du läsa om att starta och driva en förening. 

 

Så gör du för att starta en förening

 • Bjud in de som är intresserade
 • Besluta om att bilda föreningen och anta ett föreningsnamn
 • Välj en styrelse
 • Anta stadgar
 • Besluta om en medlemsavgift
 • Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket
 • Skaffa ett bankgirokonto
 • Ansök om medlemskap i en riksorganisation
 • Registrera föreningen hos kommunen direkt i Föreningsregistret FRI eller med hjälp av blanketten Föreningsuppgifter.

 

Regestrera din förening - E-tjänst Tips inför starten

Så startar ni en förening innehåller information om vad man bör tänka på. Här finns även en ordlista med ord som används i föreningssammanhang.

Skatteverket har bra information om vad man behöver tänka på när man startar en ideell förening. De har även information om vad föreningens stadgar bör innehålla.

På MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) finns bra informationsfilmer och annat material om stadgar, årsmöte och mötesteknik samt om hur man startar, driver och avslutar en föreningsverksamhet. De har också tips om webbutbildningar för att utveckla sin verksamhet.

Så driver du en förening

Efter att du har startat och registrerat din förening är det nu dags för att driva den. Tips på några av de första uppgifterna i en förening är att skriva ner stadgar, verksamhetsplan, budget, kvalitetssäkring och skapa en medlemsförteckning.

Stadgarna är ett av föreningens viktigaste dokument. De står för föreningens idé, värdegrund och hela regelverk. Alla medlemmar och all verksamhet i föreningen ska följa stadgarna. Därför är det alltid bra att ha stadgarna till hands vid möten om några tveksamheter skulle uppstå.

Här finner du mallar och exempel på hur olika handlingar ser ut:

Föreningens verksamhet kan alltid delas upp i ett årshjul. I årshjulet kan ni planera när ni ska ha årsmötet, när styrelsen ska träffas, när ni ska skriva verksamhetsberättelse och så vidare.Demokratihandboken finns 120 tips om hur man påverkar genom föreningar. Den ger små smarta tips om till exempel att skapa delaktighet, engagemang och att få in pengar till föreningen. Demokratihandboken är framtagen av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor. 

Roller i en förening

Styrelsen är den drivande kraften i föreningen. En styrelse består oftast av personer som är medlemmar i föreningen. Den har i uppgift att planera, leda och organisera arbetet i föreningen. I föreningsstadgarna framgår det oftast vilka arbetsuppgifter styrelsen har.

Här finns några exempel på arbetsuppgifter en styrelse kan ha:

 • Hantera frågor och förlag från medlemmar
 • Besluta om en ny verksamhet i föreningen
 • Planera och kalla till medlemsmöten
 • Genomföra beslut som fattas på medlemsmöten
 • Ansvara för den ekonomiska verksamheten
 • Ta fram förslag till verksamhetsplan och budget

 

Inom styrelsen finns det olika roller. Här är en kort förklaring till de största rollerna i en förening. Podden har avsnitt som fokuserar på de olika rollerna. Avsnitten släpps under hösten 2022.

Poddavsnitt 8 – Roller i en förening, släpps 1 september

Ordförandens uppgifter

En ordförande har ett huvudansvar för verksamheten och att den bedrivs som föreningen har kommit överens om i stadgarna. Här kommer några exempel på vad en ordförande ska göra:

 • Företräda föreningen utåt i olika sammanhang
 • Kalla till styrelsemöten
 • Leda olika möten
 • Godkänna större utbetalningar
 • Vara en firmatecknare

Kassörens uppgifter

En kassör har i ansvar att den ekonomiska verksamheten i föreningen redovisas rätt. En kassörs uppgift kan vara:

 • Ansvara för bokföring
 • Sätta upp en budget
 • Uppdatera medlemsregister
 • Söka bidrag
 • Rapportera till styrelsen om hur ekonomin ser ut

Sekreterarens uppgifter

En sekreterare har i uppgift att skriva protokoll vid olika möten. Oftast ingår det också att:

 • Hjälpa ordförande med att skicka kallelser
 • Ansvara för föreningens hemsida eller andra sociala medier
 • Skriva ner verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Studieförbunden

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Det finns tio olika studieförbund med olika profil och inriktning. 

I en studiecirkel träffas man och lär sig gemensamt om det man vill veta mer om, den kan handla om nästan vad som helst som intresserar gruppen. Studiecirkelns pedagogiska utformning kan användas inom de flesta ämnen och gör att deltagarna känner delaktighet samtidigt som det är ett lärande.  

Länsbildningsförbundet Sörmland samordnar alla studieförbund i länet. På deras webbplats finns kontaktuppgifter för studieförbund som är aktiva i Nyköping.

RF-SISU Sörmland är idrottens motsvarighet till studieförbunden. RF-SISU Sörmland hjälper och stödjer alla idrottsföreningar med utbildning, bildning, bidrag och föreningsutveckling. Istället för studiecirklar har man så kallade lärgrupper. RF-SISU Sörmland har ett lokalkontor i Nyköping.


Kommunens stöd till föreningar

Föreningen kan synas i föreningsregistret här på nykoping.se och får då bland annat utskick med information för föreningar från Nyköpings kommun. Se mer information och hur du syns i föreningsregistret på sidan Administrera i Föreningsregistret FRI.

Subventionerad hyra på Nyköpings Arenor

När föreningen blir bidragsberättigad hyr ni lokal på Nyköpings Arenor till ett förmånligare pris. Extra billigt får ni om det är en barn- och ungdomsverksamhet. Gå till lokalbokningens hemsida. 

Bidrag och annat stöd

Startbidrag

När ni startar en ny förening kan kommunen hjälpa till med de första kostnaderna, till exempel ett bankgirokonto. Startbidraget är 1.500 kr och ni måste ansöka om bidraget inom de första sex månaderna efter att föreningen är bildad. Föreningen måste ha minst 20 betalande medlemmar och uppfylla villkoren för bidrag.

Ansök om startbidrag - e-tjänst  

Andra bidrag till din förening

Det finns ytterligare bidrag som du kan söka av kommunen. Läs mer om kommunens bidrag till föreningar.

Övriga stöd- och bidragsgivare

Om du vill få tips om föreningens ekonomi så kan du lyssna Att starta och driva förening 6 – Föreningens ekonomi 

Lista på andra bidragsgivare

 • Allmänna arvsfonden 
  Allmänna arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. De stöttar engagemanget hos föreningar och organisationer så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för målgruppen. Arvsfonden har två stödformer, projektstöd och lokalstöd.

 • Andra fonder

  Allmänna Arvsfonden har samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. 

 • Boverket

  Om ni är en förening med lokal har Boverket olika bidrag att söka, både för ungdomsverksamhet, kulturlokaler och allmänna samlingslokaler.

 • Coompanion Sörmland

  Coompanion Sörmland stödjer personer som har en idé/affärsidé genom kostnadsfri rådgivning. Coompanion fokuserar särskilt på affärsidéer där syftet är att göra gott för samhälle och/eller miljö och de stöttar både personer, företag och föreningar till kooperativt företagande.

 • Kulturrådet

  Kulturrådet har drygt femtio bidrag och delar varje år ut runt 2,5 miljarder kronor. Kulturrådets bidrag handlar om litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bild- och formkonst samt museer, musik, teater, dans och nutida cirkus, Skapande skola samt nationella minoriteters kultur.

 • Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen i Sörmlands län ger bidrag för kulturmiljöer, miljövård och för att främja integration i samhället. Vissa bidrag kan föreningar söka.

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

  MUCF fördelar bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. MUCFs bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet. De fördelar bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer samt projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.

 • Postkodstiftelsen

  Om ni är en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt i postkodstiftelsen. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av de globala målen.

 • Region Sörmland

  Region Sörmland har olika bidrag som enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet i Södermanlands län kan söka. För att ha rätt till bidrag ska föreningen bland annat bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, eller vara av särskilt regionalt intresse. Föreningsbidrag kan sökas hos antingen regionstyrelsen eller nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

 • Riksidrottsförbundet

  Ger statligt stöd för idrottsföreningar, Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd) och har en del andra stöd för idrottsföreningar. Även RF-SISU Sörmland som är ett av 19 distrikt in Riksidrottsförbundet har vissa stöd att söka.

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Idrottsvägen 12
611 62 Nyköping

forening@nykoping.se

Kundservice

Öppet vardagar kl 09.00-16.00
0155-24 80 80

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny