Konst i kommunen

I Nyköpings kommun finns flera arenor för konst och konsthantverk.

Om konstverken på bilderna i bildspelet ovan 

  • Bild 1: ”Blomman” av Eva Fornåå är en mobil skulptur som flyttar runt till olika platser i kommunen.
  • Bild 2: "Hemlängtan” av Carl G Torstensson. Den lilla grisen ligger uppkrupen på ett stenblock på Brandholmen.
  • Bild 3: ”Geometri” av Aleksandra Stratimirovic sitter i matsalen på Nyköpings gymnasium, Gripen. Ljuskonstverket är resultatet av en skisstävling, som tre konstnärer var inbjudna till. Sex av skolans elever och en lärare ingick i den utsmyckningsgrupp som deltog i processen att välja ut konstnärer till skisstävlingen och i ett senare skede rösta fram det vinnande tävlingsbidraget.

Om konst och konstnärlig utsmyckning

Kommunens byggnader och offentliga platser ska förses med konst och konstnärlig utsmyckning av hög kvalitet. Målet är att konsten ska vara en levande del i kommunens och invånarnas dagliga liv.

Det innebär årliga inköp av så kallad depositionskonst och offentliga utsmyckningar till kommunens byggnader och offentliga platser.

Konstverk

Några andra konstverk är:

Utställningsvägg och skulpturvandring

På Nyköpings Stadsbibliotek finns även en utställningsverksamhet, den så kallade "utställningsväggen", som är gratis att besöka och har öppet samma tider som biblioteket. Du hittar våra utställningar i Nyköpingsguiden.

På Nyköpingsguiden kan du också läsa om "Skulpturvandring i Nyköping".

Det är Kultur- och fritidsnämnden som är ansvarig för konsten och divsion Näringsliv, Kultur och Fritid som ansvarar för inköp. 

Öppna sidomeny